Grijs, Groen & Gelukkig
Gezondheid
maandag22jan2018

Zorgboerderijen: aantoonbaar onderscheidende dagbesteding

Activiteiten op een zorgboerderij hebben een positieve uitwerking op mensen met dementie. Ze bewegen meer, eten beter, hebben meer sociale interactie, voelen zich nuttig en weer onderdeel van de maatschappij. Deze uitkomsten van het onderzoek van het RIVM spreken tot de verbeelding. Zeker als je bedenkt dat een groot deel van demente mensen stopt met activiteiten door het gevoel dat hun conditie hun hindert.

Dagbesteding op zorgboerderijen

In de Factsheet zorgboerderijen dagbesteding kun je lezen, op basis van ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers, hoe dagbesteding hun deelname aan de samenleving kan handhaven of bevorderen. Zo vertelt een deelnemer: ‘Je voelt je wat waard. Waardigheid voor mezelf. Ik word gewaardeerd, wat ik doe en ik kan ook nog wat bieden naar de mensen toe, voor de grond, en het fruit. Ja, dat is gewoon leuk.’ Een mantelzorger zegt: ‘Ik vind dat hij daardoor toch wat beter in zijn vel zit, als het ware. En dat hij dus uit de voldoening wat hij daar doet, dat hij ook thuis dingen wel weer wat probeert toch wel te doen.’ Daarnaast kun je lezen hoe zorgboerderijen zich onderscheiden van reguliere dagbesteding in bijvoorbeeld verzorgingshuizen. Een onderbouwd naslagwerk voor gemeenten en mensen uit de zorgsector die zich bezig houden met dagbesteding.

Inzichten vanuit de boerderij

In de Factsheet Innovatieve zorgomgeving gaat het onderzoek in op hoe de positieve kanten van de activiteiten op een zorgboerderij overgebracht kunnen worden naar de reguliere zorg. Welke onderdelen worden gewaardeerd en welke kunnen daarvan ook in de reguliere zorg worden toegepast en hoe pak je dat aan? Veel activiteiten zijn met wat creativiteit al in het dagelijkse leven mogelijk. Zo kunnen bewoners meehelpen met het dekken van de tafel of wat klusjes in de tuin uitvoeren. Maar er zijn meer mogelijkheden.
 

Factsheet zorgboerderijen dagbesteding

Factsheet Innovatieve zorgomgeving