Grijs, Groen & Gelukkig
Gezondheid
woensdag20dec2017

Kerstdonatie voor volière beleeftuin LindeStede

De opbrengst van de Kerst Inn van Protestantse Gemeente Lindestreek gaat dit jaar naar een volière voor woonzorgcentrum LindeStede in Wolvega, koploper van Grijs, Groen & Gelukkig. Deze volière wordt onderdeel van de Beleeftuin die Meriant hier voor haar bewoners, familie en buurtbewoners realiseert.

Buiten naar binnen halen

Veel bewoners van Meriant zijn opgegroeid in de dorpen rondom Wolvega en hebben belangrijke herinneringen aan het buitenleven. Daarom wil Meriant dit buitenleven meer bereikbaar maken en ook naar binnen halen, de Beleeftuin en volière zijn hier een belangrijk onderdeel van. De volière zal kwartels en parkieten gaan huivesten en komt op één van de terrassen van de bewoners te staan. Dit is een beschutte en bereikbare plek. Ook bewoners die gebruikmaken van een rolstoel zullen de vogels goed kunnen zien, de bodem van de volière komt namelijk op 50 centimeter hoogte.

De Kerst Inn van PKN Lindestreek

Op 15 december van 16.00 tot 19.00 uur organiseerde de Protestantse Gemeente Lindestreek de Kerst Inn in kerkelijk centrum Het Anker in Steggerda. Geheel in kerstsfeer met kerststukjes, snert, warme chocolademelk, glühwein, kniepertjes en natuurlijk gezelligheid. Iedereen is welkom.

Koploper Grijs, Groen & Gelukkig

Meriant is een van de koplopers van ‘Grijs, Groen & Gelukkig’. Dit landelijke project van het IVN laat ouderen meer genieten van natuur, beweging en buitenlucht. Natuur heeft positieve effecten op gezondheid en welzijn. Meriant zet daarom met zowel Grijs, Groen & Gelukkig als de Beleeftuin in op groenbeleving en buitenleven.