Grijs, Groen & Gelukkig
Gezondheid
dinsdag04apr2017

IVN ondertekent pledge ‘Alles is gezondheid’

Op woensdag 29 maart heeft Jelle de Jong, Algemeen directeur IVN, namens IVN in Maarssen de pledge ‘Alles is gezondheid’ ondertekend. Hiermee verbindt IVN zich aan het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is gezondheid’. IVN wil een actieve bijdrage leveren aan de impact van ‘Alles is gezondheid’ door te streven naar een ‘groene revolutie’ waarin mensen de natuur gaan gebruiken om gezond te blijven en waarin zorginstellingen de natuur benutten voor het herstelproces van hun cliënten. Onze droom is dat deze ‘natuurinterventies’ worden geborgd in het zorginkoopsysteem, zodat iedereen er gebruik van kan maken en de onkosten worden vergoed. We bieden al verschillende activiteiten om mensen weer in contact te brengen met de helende werking van natuur.

Accepteer cookies

De zorgbranches waarop IVN zich richt:

• Met ons programma Groene, Gezonde Buurten richten wij ons op de wijk;
• Met ons programma Grijs, Groen en Gelukkig richten we ons op de ouderenzorg;
• Met ons programma Groene, Gezonde Ziekenhuizen richten we ons op de ziekenhuizen;
• Met ons programma Mantelzorgers in de Natuur richten we ons op mantelzorgondersteuning;
• Met ons programma Gezonde Schoolpleinen richten we ons op scholen;
• Met ons programma Biowalking richten we ons op diabetici;
• Met ons programma Natuur op Recept richten we ons op huisartsen.

In deze programma’s proberen we groene zorg te borgen door het bieden van groene dagbesteding voor kwetsbare groepen, scholing voor vrijwilligers en zorgprofessionals, het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek en het verbinden van kennis over werkzame principes aan de branche (door middel van communicatiecampagnes).

IVN ondertekent pledge ‘Alles is gezondheid’

Jelle de Jong, Algemeen directeur IVN: ´De zorgkosten zijn de afgelopen 12 jaar verdubbeld. Meer inzet op preventie is van groot belang. IVN vindt het fantastisch om hieraan bij te mogen dragen in samenwerking met zo veel verschillende partijen.´
 

In 2017 zijn onze speerpunten:

• we brengen 10.000 ouderen in contact met natuur;
• we vergroenen 100 zorginstellingen;
• we geven 70 cursussen over de relatie natuur en gezondheid aan zorgprofessionals en vrijwilligers;
• we bouwen aan 12 integrale preventieprojecten in 6 Nederlandse wijken;
• we faciliteren 17 wetenschappelijke onderzoeken naar de effecten van natuur(beleving) op gezondheid;
• we realiseren een online community rondom het thema natuur en gezondheid en sturen de leden een maandelijkse nieuwsbrief met mooie succesvoorbeelden en harde onderzoekscijfers;
• we helpen 50 ziekenhuizen, GGZ-instellingen, huisartsen, mantelzorgorganisaties en jeugdzorgorganisaties met het opzetten en uitbouwen van hun groene zorgprojecten.