Grijs, Groen & Gelukkig
Gezondheid
woensdag24okt2018

Hoe groener, hoe gezonder!

Jolanda Maas, senior onderzoeker bij de afdeling Klinische Psychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam doet al jaren onderzoek naar de impact van groen op de gezondheid. 

Kijk mee in een rondje op de fiets met Jolanda over de Zuidas in Amsterdam

Meer belangstelling voor groen

Jolanda Maas ziet dat de belangstelling voor de relatie groen en gezondheid fors is toegenomen. ‘In 2005, toen ik mijn promotieonderzoek begon, waren er mondiaal slechts twee wetenschappelijke studies die keken naar de hoeveelheid groen in de woonomgeving en gezondheid.’ Haar promotieonderzoek Vitamin G: Green environments – Healthy environments bevatte een van de eerste studies die aantoonde dat de hoeveelheid groen in de woonomgeving bijdraagt aan een beter ervaren gezondheid. De studie laat ook zien dat mensen minder vaak naar de huisarts gingen met bepaalde klachten zoals angststoornissen en depressies.

Groen goed voor oplossen klimaatprobleem

Gezondheid is volgens Jolanda Maas overigens niet het enige argument om een woonomgeving te vergroenen. ‘Groen helpt ook mee aan oplossen van het klimaatprobleem. Door water af te vangen, hittestress tegen te gaan en luchtkwaliteit te verbeteren.’ Door dit alles staat groen in 2018 aanmerkelijk hoger op de politieke agenda. ‘Daarnaast zie je dat door de toenemende aandacht voor het belang van groen voor de gezondheid ook steeds meer gezondheidsinstellingen aan het kijken zijn hoe ze groen kunnen inzetten. Een mooi voorbeeld zijn de vrouwenopvanglocaties. Tien jaar geleden zouden die er niet over denken om te investeren in groen en nu is er subsidie voor beschikbaar.’

Lees meer over de onderzoeken van Jolanda Maas.

Kom naar de conferentie Natuur & Gezondheid

Op donderdag 22 november 2018 organiseert IVN voor de derde keer de jaarlijkse conferentie Natuur & Gezondheid. Jolanda Maas deelt als keynote spreker de belangrijkste wetenschappelijke inzichten rond het thema de groene gezonde leefomgeving. Een groene leefomgeving kan bijdragen aan een samenleving waarin burgers een gezonder en socialer leven leiden. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze groene leefomgeving wordt gecreëerd in wijken, bij scholen en rondom zorginstellingen? Bekijk het volledige programma en meld je aan.