Grijs, Groen & Gelukkig
Gezondheid
maandag29okt2018

Groene Zorg werkt!

Ariënne Henkemans is tuintherapeute en actief lid van de Beroepsvereniging Groene Zorg. Tijdens de tuintherapie zet ze natuurbeleving en tuinwerkzaamheden in om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van cliënten en/of deelnemers te verbeteren.

Beroepsvereniging Groene Zorg

Iedere professional die in de natuur of tuin mensen op therapeutische wijze begeleidt, bijvoorbeeld via wandel- of natuurcoaching, kan lid worden van de ‘Beroepsvereniging Groene Zorg’.  Zij bieden een platform voor het delen van kennis en organiseren een aantal malen per jaar themabijeenkomsten rond actuele onderwerpen binnen het vakgebied. De Beroepsvereniging Groene Zorg is een actieve en snel groeiende vereniging. 

Kijk mee met Ariënne Henkemans

Ariënne Henkemans zet bewust en op methodische wijze de heilzame werking van de natuur in. Ze maakt gebruik van de seizoenen en de verschillende tuinactiviteiten om mensen met cognitieve en fysieke beperkingen, psychische klachten en/of psychiatrische stoornissen te behandelen. 

Tijdens de tuintherapie zet ze natuurbeleving en tuinwerkzaamheden in om de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de deelnemers te verbeteren. Het heeft een bewezen positief effect op zowel fysiek-motorisch, sociaal-emotioneel, cognitief en psychologisch gebied. Ze gebruikt natuurlijke materialen als aarde, bloemen en kruiden om alle zintuigen van de deelnemers te prikkelen, hun geheugen te activeren en om ze associaties en inspiratie te geven. Ook kunnen emoties, levenservaringen en wensen zo een plek krijgen in hun dagelijks bestaan. 

‘Als tuintherapeut werk ik met de natuur en levend plantmateriaal als therapeutisch middel.’

Vruchten van het verleden

Tijdens de therapie blijkt dat voor veel deelnemers het een heilzame ervaring is om de bekende vaardigheden en liefhebberij van tuinieren te kunnen voortzetten in een veranderde levensfase. Ariënne Henkemans baseert haar interventies op het levensverhaal van de persoon en het specifieke behandeldoel. Ze laat de belevenissen en werkzaamheden goed aansluiten bij de seizoenen. Ben je benieuwd naar haar uitgebreide verhaal over tuintherapie? Lees het hier!