Grijs, Groen & Gelukkig
Gezondheid
vrijdag17mrt2017

Een lekkere en gezonde maaltijd voor staatssecretarissen van Rijn en van Dam

Grijs, Groen en Gelukkig koploper Pennemes ontving woensdag 8 maart staatssecretarissen Van Dam (Economische Zaken) en Van Rijn (Volksgezondheid Welzijn en Sport). Samen met de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland en het Louis Bolk Instituut werd gedebatteerd over ouderen en gezonde voeding.

Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!

Als aftrap voor het debat boden 18 (regionale) voedsel-, natuur en zorgorganisaties een pamflet aan getiteld: “Gezond eten, gezond bewegen, gezond zijn!”. Hiermee doen zij een oproep aan de overheid en zorgverzekeraars om de regionale maatschappelijke initiatieven te Grijs Groen en gelukkig in de zorg staatsecretarisversterken voor gezonde voeding en positieve gezondheid. Uit het debat kwam duidelijk naar voren dat naast voeding en beweging ook de sociale component (een zinvolle dagbesteding en erbij horen) niet vergeten moet worden als het gaat om vitaliteit van ouderen. Van Rijn vertelt dat er een taskforce start met Janny van der Heijden (Heel Holland Bakt) als boegbeeld, om gezond, lekker eten en beweging onder ouderen een extra impuls te geven. Naast ouderen is het ook belangrijk om in te zetten op de jeugd wanneer het gaat een gezonde gedragsverandering qua voeding.

Nederland als voorloper in duurzame, gezonde voeding

Nederland wil over 10 jaar wereldwijd koploper zijn in gezonde en duurzame voeding. Hiervoor is een integrale en intensieve aanpak nodig met sturing vanuit overheden en zorgverzekeraars. Samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties bevorderen zij een gezonde en GGG Staatssecretaris eten uit eigen tuinduurzame levensstijl: meer groente en fruit en plantaardige eiwitproducten van telers uit de buurt en meer bewegen in het groen. Dat houdt Nederland energiek en vitaal, reduceert de zorgkosten en is goed voor het milieu.

Heerlijk uit eigen buurt

Na afloop van het debat werd een heerlijke, plantaardige maaltijd aangeboden aan alle aanwezigen. Want gezond eten is vooral ook heel lekker! Pennemes is een mooi voorbeeld van een zorglocatie die slim gebruik maakt van groen. Zo is er een moestuin en de kok heeft aandacht voor gezonde voeding. De staatssecretarissen bezochten de nieuwe daktuin die 18 april 2017 officieel geopend wordt. Een groene plek, niet alleen voor de bewoners maar ook een ontmoetingspek voor de buurt.