Lopend onderzoek

IVN werkt in dit project samen met onderzoeksinstellingen die wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar groene zorginnovaties. Per kansrijk thema zet IVN een onderzoekslijn uit in samenwerking met zorgcentra en gerenommeerde wetenschappers van Nederlandse universiteiten en hogescholen om de effecten te meten. Dit zijn de lopende onderzoeken binnen Grijs, Groen en Gelukkig:

Plantenwand voor een gezond binnenklimaat

Prof dr. Bert van Duijn, Plantwetenschappen Universiteit van Leiden, dr. Wessel Holtman, Fytagoras Plant Science, dr. Annemieke Smit, Alterra, Universiteit van Wageningen en drs. Daphne Meuwese, student Klinische Psychologie, Universiteit van Amsterdam

De luchtkwaliteit op verpleegafdelingen heeft veel invloed op het binnenklimaat. Door urineverlies en chemische schoonmaakmiddelen kan het binnenklimaat negatief worden beïnvloedt. Met een plantenwand worden schadelijke stoffen verwijderd op een esthetisch fraaie en tegelijkertijd duurzame manier. De plantenwand zorgt voor een gezonder binnenklimaat. Als onderdeel van een groot onderzoeksproject kijken de Universiteit van Wageningen, Leiden en Fytagoras naar de effecten op gezondheid en welzijn bij ouderen. Een afstudeeronderzoek van Daphne Meuwese van de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam kijkt naar de effecten van groen op medewerkerstevredenheid en ziekteverzuim. 

Beter Slapen in het Groen

Dr. Alistair Niemeijer, Medische Ethiek, Universiteit van Humanistiek

Samen met de Universiteit van Humanistiek onderzoeken we of de inzet van meer groen in de binnenruimtes kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van leven, minder dwaalgedrag en beter doorslapen voor mensen met een psychogeriatrische aandoening. Gedurende drie maanden worden middels observaties en digitale polsbandjes de volgende aspecten gemeten: verschillen in psychosociale en fysieke variabelen (hartslag en slaappatronen), dwaalgedrag en fysieke onrust bij meer groen in de binnenruimtes. Als de uitkomsten dit ondersteunen kan groen een standaardinterventie worden om de inzet van fixatiemiddelen, slaapmedicatie of andere medicatie te vermijden of te verminderen.

Wandelen in het Groen 

Dr. Jolanda Maas, Omgevingspsychologie, Vrije Universiteit en drs. Daphne Meuwese, student Klinische Psychologie, Universiteit van Amsterdam. 

IVN zet verschillende wandelprojecten op in het groen voor ouderen. Dr. Jolanda Maas voerde eerder onderzoek uit naar IVN Biowalking, een evaluatie-onderzoek naar de ervaringen met en effecten van wandelingen in de natuur voor mensen met diabetes type 2 (zie onderstaand onderzoeksrapport). In deze nieuwe studie worden meerdere effecten van wandelen in een groene omgeving gemeten: mentaal en fysiek welbevinden, toename van interactie tussen cliënt en professional, tonen van eigenheid door cliënten en het effect op de dimensies ontroering, ontspanning, herinnering, activatie en ontspanning. Daarnaast zal - als onderdeel van een scriptieonderzoek - onderzocht worden wat het effect is op het kortdurend verzuim van medewerkers en het aandachtsherstel.

ggg_-_onderzoeksrapport_biowalking_-_ivn_grijs_groen_gelukkig.pdf

Groene Verhalen en beleving

Dr. Jolanda Maas, Omgevingspsychologie, Vrije Universiteit  

De Natuurkoffer is een koffer vol natuurproducten om dementerende cliënten de natuur te laten beleven zonder dat zij daarvoor de deur uit hoeven. Vrijwilligers van IVN trekken met deze koffer langs zorgcentra om de zintuigen en herinneringen van bewoners met dementie te prikkelen. De Natuurkoffer is ontwikkeld door IVN. Onderzocht wordt of dit instrument ook aantoonbaar effect heeft op het welzijn mensen met dementie. De Vrije Universiteit zal onderzoeken of de effecten meetbaar zijn op basis van observatie, interviews en cognitietesten.

Effecten van een zorgboerderij op een dak 

Het Verweij-Jonker Instituut

De heilzame effecten van zorgboerderijen zijn al langer bekend. Maar het is niet altijd mogelijk voor verpleeghuiscliënten om naar buiten te gaan bijvoorbeeld vanwege veiligheid en dwaalgedrag, om omdat de instelling in een stedelijke omgeving ligt. Daarom wil Zorginstelling Pennemes in Zaandam een veilige buitenomgeving creëren binnen haar stedelijke omgeving. Het dak zal ingericht worden als echte zorgboerderij voor cliënten en buurtbewoners. Dit project wordt ondersteund door Het Oranjefonds, IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, de Milieufederatie Noord-Holland, gemeente Zaanstad en Provincie Noord-Holland. De socio-maatschappelijke effectstudie wordt uitgevoerd door het Verweij-Jonker Instituut.

ggg_-_factsheet_zorgboerderijen_ministerie_vws.pdf

Groene Revolutie 

Dr. Olaf Timmermans, lector Healthy Regions, Hogeschool Zeeland

Deze studie van de Hogeschool Zeeland heeft als doel om een meerjarenprogramma groen te verkennen met regionale spelers in de zorgsector. Met hen wordt gekeken wat regionale krachtenbundeling op kan leveren voor een groene revolutie in de zorg.

Groene initiatieven voor thuiswonende ouderen 

ZonMW, dr. Jan Hassink, Universiteit van Wageningen en dr. Lenneke Vaandrager, Universiteit van Wageningen 

Dagbesteding is belangrijk voor thuiswonenden met dementie en mantelzorgers. Toch maken weinig mensen er gebruik van omdat het niet aansluit bij hun behoeften. Er komen steeds meer groene initiatieven in de stad die een welkome aanvulling kunnen zijn op het reguliere aanbod van dagbesteding. Probleem is dat er nog weinig bekend is over de diversiteit en waarde van deze groene initiatieven in de stad, bij gemeenteambtenaren is weinig of niets bekend over de potentie hiervan en veel groene initiatiefnemers weten de weg naar de zorg niet te vinden. In dit project onderzoeken we de kwaliteiten van verschillende soorten groene initiatieven in de stad voor verschillende groepen ouderen met dementie en hun mantelzorgers.

Factsheet Gezonder door Groen

Factsheet voor artsen over het effect van de natuur op onze gezondheid
factsheet_huistartsen.pdf