Jaarverslag Grijs, Groen & Gelukkig

Met het project Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij tienduizend ouderen een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Dit doen we door de omgeving rondom zorginstellingen fysiek te vergroenen en een natuurrijk activiteitenprogramma aan te bieden. Met hulp van betrokken zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en omwonenden willen we ouderen laten genieten van natuurbeleving, beweging en buitenlucht.

Resultaten 2017

In 2017, het derde jaar van Grijs, Groen & Gelukkig, lag de focus op het uitvoeren van de acties uit de eind 2016 afgesloten samenwerkingsovereenkomsten en uitbreiding naar nieuwe locaties. Het aantal geïnteresseerde partijen bleef groeien en er werden dit jaar met diverse nieuwe zorgorganisaties afspraken gemaakt. Per begin 2018 werkt IVN op 65 zorglocaties aan een vergroeningstraject. Daarnaast intensiveerden we de samenwerking met onze IVN afdelingen die lokaal met diverse natuurbelevingsactiviteiten op nog eens ruim 50 zorglocaties bijdragen aan vergroening van de ouderenzorg.

IVN deed in 2017 vele mooie ervaringen op met het in de praktijk vorm geven aan onze missie om met natuurbeleving ouderen een gelukkige oude dag te bezorgen. Zo ondersteunde IVN bij het fysiek vergroenen van de leefomgeving van de ouderen, organiseerden we samen met zorgmedewerkers vele groene activiteiten voor ouderen en trainden we enkele honderden vrijwilligers, mantelzorgers en zorg-medewerkers. Lees verder in het jaarverslag 2017.

Jaarverslag GGG 2017