Jaarverslag Grijs, Groen & Gelukkig

Met Grijs, Groen & Gelukkig bezorgt IVN Natuureducatie de steeds groter wordende groep ouderen in onze samenleving een gelukkige oude dag door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Dit doen we in samenwerking met zorginstellingen. We adviseren hen over fysieke vergroening, ondersteunen in het vorm geven aan een natuurrijk activiteiten- of dagbestedingsprogramma en betrekken en trainen medewerkers en vrijwilligers. Samen met zorginstellingen, zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en omwonenden bouwen we aan een groene omgeving en een duurzaam aanbod van natuurbeleving.

In 2015 werd IVN door de Nationale Postcode Loterij in de gelegenheid gesteld om te starten met het programma Grijs, Groen & Gelukkig. Een driejarig programma gericht op vergroening van de ouderenzorg. Na het verstrijken van deze projectperiode stopt Grijs, Groen & Gelukkig echter niet! Vanuit het programma hebben we een aanbod van groene zorgproducten ontwikkeld. Hiermee hoopt IVN ook in de toekomst ouderen een gelukkige en groene oude dag te bezorgen.

Een verslag over de gehele Grijs, Groen & Gelukkig projectperiode lees je hier: Jaarverslag 2020