IVN Afdelingen

Met het project Grijs, Groen & Gelukkig bezorgen we ouderen een gelukkige oude dag door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Dit doen we door de omgeving rondom zorginstellingen te vergroenen en groene dagbestedingsactiviteiten aan te bieden. Met hulp van betrokken zorgverleners, mantelzorgers én vrijwilligers laten we ouderen weer genieten van natuurbeleving, beweging en buitenlucht. De komende drie jaar willen we met ondersteuning van de Nationale Postcode Loterij honderd zorgcentra vergroenen en tienduizend ouderen een glimlach op het gezicht bezorgen met groen. Doe je mee?

Laat ouderen de natuur opnieuw beleven

Een wandeling door een beleeftuin maken, ruiken aan een bosje lavendel, een echte knuffelkip op schoot: geluk zit in de kleine dingen. Uit steeds meer wetenschappelijk onderzoek blijkt dat natuur een positief effect heeft op het welzijn en de gezondheid van ouderen. Natuur is daarmee een effectieve en goedkope oplossing voor de zorg. Meer dan de helft van de ouderen in zorgcentra komt echter hooguit één keer per week buiten. Eén op de tien bewoners helemaal nooit (bron: Nivel, Ouderenfonds en TNO). Bewoners voelen zich bovendien vaak eenzaam en hebben behoefte aan een gesprekspartner.

Met Grijs, Groen & Gelukkig brengen we ouderen weer in contact met de natuur. Onze droom is de natuur als vast onderdeel binnen de zorg voor onze ouderen. De zorginstellingen in Nederland zijn alvast enthousiast. Na de aftrap van Grijs, Groen & Gelukkig begin dit jaar hebben al meer dan honderd verzorgingstehuizen in heel Nederland belangstelling getoond. Samen ontketenen we een groene revolutie in de ouderenzorg!

Wat kan jij doen? 

Zonder vrijwilligers is een zinvolle dagbesteding voor onze ouderen niet haalbaar. Ook Grijs, Groen & Gelukkig kan niet gerealiseerd worden zonder vrijwilligers. Daarom zoeken we IVN-afdelingen die onze droom delen en ouderen willen laten genieten van natuurbeleving, beweging en de buitenlucht. 

Herman de Meijer, bestuurslid Vereniging IVN: “Onze vrijwilligers creëren betrokkenheid en bewustzijn bij onze natuur via opleiding, duurzaam handelen en beleving. We laten mensen de natuur van dichtbij beleven met een specifieke focus op kinderen.  Onze missie alsmaatschappelijke organisatie gaat echter verder. Juist daar waar natuur aantoonbaar helend is, daar waar vrijwilligers en afdelingen nu al activiteiten ontwikkelen bij specifieke zorgvragen of voor bijzondere doelgroepen, daar waar ontmoeting plaats vindt tussen generaties en daar waar affiniteit bestaat voor de combinatie Natuur en Gezondheid is het voor de vereniging IVN volstrekt logisch om ook hier haar kansen te pakken en haar maatschappelijke betekenis verder inhoud te geven. Daar waar Vereniging en Stichting elkaar bij dit streven kunnen ondersteunen, maakt het de impact en het bereik des te groter."

Meer informatie en aanmelden

Wil jij ook ouderen een glimlach op het gezicht bezorgen? Neem voor meer informatie en om je aan te melden voor Grijs, Groen & Gelukkig contact op met je provinciale vrijwilligersconsulent. Samen kijken we hoe we jouw wens en onze droom kunnen realiseren. Je kan ook zelf contact opnemen met een zorginstelling en een aanbod doen van activiteiten. Laat dit wel altijd weten aan je provinciale vrijwilligersconsulent, zodat hij of zij weet wat er speelt.

IVN Drenthe

T: (0592) 37 17 40
drenthe@ivn.nl

IVN Flevoland

T:  (0320) 25 89 80
flevoland@ivn.nl

IVN Friesland

T:  (058) 289 04 63
friesland@ivn.nl

IVN Gelderland

T: (026) 351 29 27
gelderland@ivn.nl

IVN Groningen

T:  (050) 313 59 33
groningen@ivn.nl

IVN Limburg

T: (0475) 38 64 60
limburg@ivn.nl

IVN Noord-Brabant

T: (088) 500 31 10
brabant@ivn.nl

IVN Noord-Holland

T: (020) 622 81 15
noordholland@ivn.nl

IVN Overijssel

T: 06 - 124 721 55
overijssel@ivn.nl

IVN Utrecht

T: (030) 635 89 22
utrecht@ivn.nl

IVN Zeeland

T: (0113) 21 16 75
zeeland@ivn.nl

IVN Zuid-Holland

T: (070) 302 30 30
zuidholland@ivn.nl