Groene zorgproducten

Vanuit Grijs, Groen & Gelukkig biedt IVN verschillende diensten om de zorg te vergroenen:

  1. Een aanpak voor het betrekken van de buurt en het leveren van advies en middelen om ouderen groen echt te laten beleven. 
  2. Een uitgebreid trainingsaanbod voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.
  3. Inspiratie voor het fysiek vergroenen van de omgeving in en rondom de zorginstelling. 

Binnen een Grijs, Groen & Gelukkig partnership wordt op basis van een analyse en in goede samenspraak met de zorglocatie bepaald welke diensten/producten ingezet moeten gaan worden. Het is tevens mogelijk om één of enkele zorgproducten af te nemen als losse module(s).  Groenscan