De groenscan

Met de Groenscan krijg je in vier stappen een beeld van de zorglocatie, de omgeving en de behoeftes van de betrokkenen. Waar zou je op de korte en langere termijn mee aan de slag kunnen gaan? En waaraan dient extra aandacht gegeven te worden? IVN voert de groenscan uit in nauwe samenwerking met de zorglocatie. Inzichten uit de scan vormen een ideaal vertrekpunt voor een Grijs, Groen & Gelukkig samenwerking.

Stap 1: Nulmeting

De Nulmeting geeft de beginsituatie van de zorglocatie weer. De Nulmeting beschrijft de fysieke situatie van de locatie, het bestaande activiteitenprogramma en het type cliënten/bewoners en medewerkers.

Stap 2: Omgevingsonderzoek

Voor het uitvoeren van groene activiteiten heb je enthousiaste mensen nodig. Dat kunnen  medewerkers van de zorglocatie zijn maar ook buurtbewoners en mensen uit andere organisaties uit de buurt kunnen veel betekenen. Het omgevingsonderzoek schetst een beeld van de directe omgeving: een wijkprofiel , sleutelfiguren, (natuur)organisaties, bedrijven, scholen en zorglocaties die mogelijk partners vormen. IVN haalt tevens contactgegevens van kansrijke partners boven water.

Stap 3: Behoefteanalyse

Voor de invulling van de Groene Dagbesteding zijn de wensen en behoeftes van cliënten/bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers erg belangrijk. Deze onderzoeken we door middel van diverse vragenlijsten in goede afstemming met de zorglocatie. Behoeften van de cliënten zijn soms lastig direct uit te vragen dus vindt er nauwe samenwerking met de medewerkers van de zorglocatie en mantelzorgers plaats.

Stap 4: Presentatie en actiepunten

IVN deelt de bevindingen met de betrokkenen van de zorglocatie. Gezamenlijk worden de belangrijkste conclusies, kansen en actiepunten geformuleerd. Hiermee is de Groenscan compleet en kunnen Grijs, Groen & Gelukkig vervolgacties ingezet worden zoals trainingen en groene zorgproducten.