Greenspot Stroomwal

Het doel van Greenspot Stroomwal is (samen-)werken aan een gezonde, groene en sociale leefomgeving. De focus ligt op het betrekken van mensen en organisaties bij verduurzaming. Dit wordt o.a. bereikt met een groene estafette: het aanleggen van bloemenlinten bij gemeenten. Hierbij worden er bloemen, bollen en struiken geplant als schuilplaats, voedsel en broedplek voor insecten, bijen en vogels. Daarnaast zal er samen met bewoners van een nieuwbouwwijk in Heemskerk worden gekeken naar de vergroening van de wijk. Ook is er het plan om een Groen Spoor aan te leggen: een recreatieve route waardoor de zichtbaarheid wordt vergroot.

Greenspot Stroomwal gaat samen met gemeenten, bewoners, bedrijven, kwekers en hovenieren, scholen en natuurorganisaties. Er worden zoveel mogelijk plaatselijke clubs betrokken bij het initiatief. Greenspot Stroomwal staat daarom naast het verhogen van de biodiversiteit voor de sociale cohesie door het ontwikkelen van een fijnmazig sociaal natuurnetwerk binnen en tussen gemeenten: groen verbindt! 

Intitiatiefnemer: De Groene Reiger
Contactpersoon: Dorien Kotterman
Locatie: Heemskerk
Wat is er nodig: Het aanplanten en onderhouden van bloemenlinten samen met vrijwilligers (buurtbewoners). Ze willen de Greenspot een educatieve insteek geven door middel van informatieborden bij de bloemenlinten. Er is hulp nodig bij het meedenken over het plan voor natuurontwikkeling, de educatie, het coachen bij de aanleg en het meedragen van deksteen.