een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie

Speelse & natuurrijke schoolpleinen in jouw gemeente

Steeds meer kinderen, leerkrachten en ouders hebben behoefte aan een uitnodigende en uitdagende speel- en leeromgeving bij school. Omdat dat leuk is maar ook omdat het gezond en goed is voor mens en natuur. IVN Natuureducatie en Jantje Beton ondersteunen deze behoefte in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen streven we ernaar om met de scholen in één schoolgeneratie te zorgen voor een transitie naar een speels en natuurrijk schoolplein bij íedere school.

Een speels en natuurrijk schoolplein?

Het is onze droom dat in 2030 elk schoolplein in Nederland een plek is waar:

  • de natuur is teruggebracht in de dagelijkse speel- en leeromgeving van kinderen;
  • de inrichting uitdaagt om meer en gevarieerder te bewegen en te spelen;
  • leerlingen 25% van de lessen buiten krijgen;
  • ook buiten schooltijd kinderen en buurtbewoners gebruik van maken

Wil jouw gemeente dit ook?

Wordt dan onze ambassadeur! We zijn op zoek naar vijf gemeenten die deze droom delen en willen helpen om andere gemeenten te inspireren om uiteindelijk alle scholen in Nederland te voorzien van een speels en natuurrijk schoolplein. Want waar we, mede dankzij de inzet van gemeenten, op veel plekken gelukkig al fantastische schoolpleinen hebben zien ontstaan, zijn er nog te veel pleinen die voornamelijk bestaan uit grijze tegels. Met vijf ambassadeursgemeenten werken we toe naar een aanpak om scholen structureel te ondersteunen bij de inrichting en inzet van het schoolplein voor spelen, bewegen en leren. Dat kunnen gemeenten zijn die zelf al aan de slag zijn gegaan met een eigen aanpak, maar ook gemeenten die pas net begonnen zijn om hun ambities voor schoolpleinen waar te maken.

Wat bieden we de ambassadeursgemeenten?

  • € 50.000 budget (incl. BTW) dat besteed wordt aan de fysieke transformatie van één of meerdere schoolpleinen in wijken met lage SES-kenmerken die m.b.v. de aanpak worden gerealiseerd; 
  • Zichtbaarheid als ambassadeur van speelse en natuurrijke schoolpleinen richting andere gemeenten en overheden d.m.v. een beeldrapportage; 
  • Procesbegeleiding en expertise op het gebied van ontwerp, participatie, uitvoering en het gebruik van het plein; 
  • Uitwisseling met de andere ambassadeursgemeenten. 

Wat wordt jouw rol als ambassadeursgemeente? 

Als bestuurlijk en ambtelijk ambassadeur vragen we om de reeds bestaande aanpak en leerpunten m.b.t. schoolpleinen met ons te delen, dan wel tijd en ruimte te bieden om samen een aanpak te formuleren en te toetsen. Om dit ook in te praktijk te zien, lopen/kijken we graag mee bij het proces dat met één of meerdere scholen wordt doorlopen. De aanpak die hieruit voortkomt willen we graag bij zoveel mogelijk gemeenten onder de aandacht brengen. De ambassadeursgemeenten dragen bij aan het verspreiden hiervan door de aanpak en ambities te delen en door zelf het goede voorbeeld te geven en volledig inzet voor een speels en natuurrijk schoolpein. De vijf ambassadeursgemeenten tekenen een intentieverklaring om de aanpak op lange termijn op meerdere scholen toe te passen en hiervoor beleid te ontwikkelen (incl. financiën en inzet). 

Aanmelden

Op 14 november is de aanmeldperiode voor gemeenten gesloten. Eind november worden 5 ambassadeursgemeenten geselecteerd op inhoud en enkele meer praktische punten, zoals spreiding, beschikbaarheid en variatie in de thema’s. In onze Infosheet Gemeenten tref je meer informatie en een volledig overzicht van de selectiecriteria.