een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie

Rol van IVN

IVN wil natuurbeleving en bewegen in het groen makkelijk toegankelijk maken voor iedereen en zet daarom sterk in op de vergroening van de openbare ruimte. Onze werkwijze is simpel: het verbinden van mensen met de natuur begint thuis, in de buurt en op school. Via activiteiten en natuurbeleving dichtbij prikkelen we mensen om ook eens de stad uit te trekken en te genieten van de prachtige natuur- en recreatiegebieden in de omgeving.

Het programma Gezonde Schoolpleinen past uitstekend in onze werkwijze. Op deze manier zorgen we er samen voor dat de jeugd op ten minste 70 plekken in de buurt veilig en zorgeloos kan spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving.

IVN begeleidt de school bij het gebruik van het schoolplein als buitenlokaal en het organiseren van onderhoud en beheer van het plein, ook met de leerlingen en de buurt. Tevens begeleidt IVN de scholen in hun rol als ambassadeur van het Gezonde Schoolplein. 

Educatie – het gebruik van het plein als buitenlokaal

Er komt een extra klaslokaal: het buitenlokaal. Een lokaal met ruimte, dynamiek, planten en dieren; een lokaal waar wat te bekijken en te onderzoeken valt. Maar ook een lokaal dat beweging stimuleert en geschikt is voor gym en lichamelijke opvoeding. IVN begeleidt de school bij het vormgeven van buiteneducatie.

Samenhang ontwerp en educatief gebruik

De leerlingen hebben een belangrijke stem in het vormgeven van het schoolplein, zij zijn specialist als het om spelen gaat. Docenten zijn specialist als het om lesgeven gaat. Om het schoolplein als buitenlokaal te gebruiken is het belangrijk om helder te krijgen wat de mogelijkheden, wensen en randvoorwaarden zijn. De wensen van het docententeam worden meegenomen in het ontwerp. Op deze manier borgen we dat docenten les kunnen geven op schoolplein. Met behulp van een spel brengen we de samenhang tussen enerzijds elementen op het school­plein en anderzijds het (educatief) gebruik en beheer in beeld. Als het ontwerp er ligt gaat het docententeam aan de slag met het opstellen van een lesplan. Dit lesplan staat niet op zichzelf, maar sluit aan bij het lesprogramma en de pedagogische visie van de school. IVN voorziet het docenten­team van inspiratie en handvatten voor het ontwikkelen van educatief materiaal op activiteiten- en lesniveau dat aansluit bij het lesprogramma van de school. Voor veel vakken kan een praktische buitenles van grote waarde zijn. Zo bouwt de school aan een eigen portfolio dat is ingebed in de schoolactiviteiten en het lesplan.
Resultaat: buitenlokaal verankerd in lesprogramma.

Beheer en onderhoud

Op basis van het ontwerp brengt de school samen met IVN in beeld wat het ontwerp betekent voor onderhoud en beheer. Wat is er aan onderhoud en beheer nodig, hoe veel tijd neemt dit in beslag en wie kan het doen? We bekijken wat leerlingen kunnen beheren, bijvoorbeeld door een deel van het school­plein te adopteren. Daarnaast kunnen ook ouders en buurtbewoners worden betrokken. Er wordt bekeken waar professionele hulp voor nodig is en wat het plein- of tuinteam op zich kan nemen. Met de beheerkalender brengt de school duidelijk in beeld wie, wat, wanneer onderhoudt en beheert.
Resultaat: beheerkalender verankerd in schoolprogramma.

(Blijven) leren en ontwikkelen

Als het schoolplein is aangelegd begint het pas echt. Dan wordt er voor het eerst buiten lesgegeven en gaat het tuinteam aan het werk. Wat gaat goed en wat kan beter? Door tijd te nemen om ervaringen te delen ontstaat er ruimte voor ontwikkeling en verbetering.

Ambassadeursrol

 Met dit project worden 70 Gezonde Schoolpleinen gerealiseerd. Deze pleinen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie naar andere scholen in Nederland. De 70 geselecteerde scholen worden ambassa­deur van het Gezonde Schoolplein. Ze inspireren andere scholen in de directe omgeving om ook aan de slag te gaan met een Gezond Schoolplein. Denk hierbij aan het organiseren van een open dag, werkbe­zoeken van bijvoorbeeld een stichtingsbe­stuur en rondleidingen voor docententeams van andere scholen of ambtenaren van de gemeente. De school krijgt hierbij onder­steuning van een communicatiemedewerker van IVN. De 70 scholen fungeren ook als vraagbaak voor andere scholen die met deze aanpak aan de slag willen.
Resultaat: school inspireert minimaal vijf scholen in de omgeving.