Gezonde Schoolpleinen
Kind & Natuur
woensdag27sep2017

Op Gezonde Schoolpleinen wordt minder gepest

IVN heeft, in samenwerking met Jantje Beton, 70 Gezonde Schoolpleinen gerealiseerd. Op deze manier zorgen we er samen voor dat de jeugd op ten minste 70 plekken in de buurt veilig en zorgeloos kan spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving.

Daarnaast fungeert een Gezond Schoolplein alseen extra klaslokaal: het buitenlokaal. Een lokaal met ruimte, dynamiek, planten en dieren; een lokaal waar wat te bekijken en te onderzoeken valt. Maar ook een lokaal dat beweging stimuleert en geschikt is voor gym en lichamelijke opvoeding.

Onderzoek

Nu blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra) en TNO, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, dat na de herinrichting van een schoolplein tot ‘Gezond Schoolplein’ het sociale klimaat op het plein beter is dan daarvoor.

Sjerp de Vries van Wageningen Environmental Research (Alterra): “Na de herinrichting zijn er volgens de kinderen minder ruzies en pesterijen op het plein dan daarvoor. Ook zien ze minder kinderen aan de kant staan. Dit is waarschijnlijk vooral te danken aan de grotere variatie die de nieuwe pleinen bieden. Het betere sociale klimaat op het plein lijkt door te werken op het emotionele welzijn van de kinderen."

"Deze bevindingen zijn in overeenstemming met die van eerder soortgelijk onderzoek dat we gedaan hebben naar groene schoolpleinen in Rotterdamse achterstandsbuurten. In dit nieuwe onderzoek hebben we ook gekeken naar de mate van lichamelijke activiteit van de kinderen op het plein. De resultaten hiervoor verschillen nogal van school tot school; alleen op de twee scholen met de meest ingrijpende herinrichtingen lijkt er sprake van een lichte toename van lichamelijke activiteit.”

Het onderzoek is gebaseerd op vier van de 70 icoonscholen uit het project.