Kind & Natuur
donderdag14jul2016

Onderzoeken buitenles gepresenteerd op Buitenlesdag

12 april was de allereerste Buitenlesdag van Nederland! Op meer dan 130 scholen in het hele land kregen kinderen buiten les. Leerlingen van basisschool de Kleine Vliegenier in Utrecht gingen zelfs de hele dag naar buiten. Op hun plein werden de Rapportage Buitenles van DUO en een literatuurstudie naar het belang van buitenlessen gepresenteerd. 

Leraren willen vaker buiten lesgeven

DUO deed onderzoek onder 1555 leerkrachten naar de kansen, wensen en belemmeringen van buiten lesgeven. Leerkrachten zien overwegend positieve effecten van buiten lesgeven, zo blijkt uit het onderzoek van DUO. Ze denken dat leerlingen graag buiten les zouden hebben, en dat de ideale verhouding tussen binnen en buiten les voor leerlingen 75% binnen en 25% buiten is. Nu is de verhouding gemiddeld 99,5% binnen en 0,5% buiten. Goed nieuws: tweederde van alle leerkrachten zou vaker buiten les willen geven. Vakken als natuuronderwijs, rekenen, kunstzinnige vorming, verkeer en gym lenen zich volgens leerkrachten goed voor een buitenles.

Buitenles goed voor het kinderbrein

Wetenschapsjournalist Mark Mieras onderzocht in een literatuurstudie het belang van buitenlessen voor het kinderbrein. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen cognitief beter kunnen presteren. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld gedragen zich beter in de klas, ze zijn taakgerichter. Daarnaast presteren kinderen die tijdens het leren hun lichaam gebruiken beter in de les. 

Gezonde Schoolpleinen

De Buitenlesdag is een initiatief van het project Gezonde Schoolpleinen. Vanuit dat project helpen Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein geeft leerlingen de ruimte om te leren, bewegen en spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat heeft een gunstig effect op de gezondheid, concentratie en leerprestaties.

Rinda den Besten, voorzitter PO-raad: “Scholen spelen een belangrijke rol in het bevorderen van een gezonde leefstijl van kinderen. Buiten leren en spelen is hier een mooi voorbeeld van. Leerlingen presteren hierdoor beter en het is goed voor hun ontwikkeling. En het is ook nog eens ontzettend leuk!

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek, het onderzoeksrapport van DUO en de literatuurstudie van Mark Mieras vind je hieronder: