Gezonde Schoolpleinen
Kind & Natuur
donderdag08sep2016

DE Brede School aan de slag met buitenles

Het Gezonde Schoolplein van DE Brede School in Amsterdam Zuid-Oost is bijna af: 23 september wordt het plein officieel geopend. Het plein is van drie scholen: As-Soeffah, Polsstok en OBS Bijlmerhorst. Buiten leren is een belangrijk element van het Gezonde Schoolplein. Komende tijd gaan leerkrachten aan de slag met het inrichten en verankeren van buiteneducatie.

Wetenschapsjournalist Mark Mieras gaf hiervoor afgelopen maandag het startsein. Hij nam meer dan 40 leerkrachten mee in zijn lezing over de nut en noodzaak van buiteneducatie op een Gezond Schoolplein. In zijn lezing inspireerde hij leerkrachten om de educatieve waarde van hun nieuwe gezonde schoolplein meer te gaan benutten. Mieras liet zien hoe de hersenen van kinderen zich ontwikkelen naarmate zij meer in een buitenomgeving kunnen leren.

Na inspiratie volgt actie. In de workshop buiteneducatie maken de bouwcoördinatoren van de drie scholen samen met IVN een lesplan voor buiteneducatie. Zij leggen de basis, zodat leerkrachten en leerlingen volop aan de slag kunnen met buitenlessen.