Ontmoeten - Spelen – Natuur

Wat houdt het huidige project Gezonde Buurten (GB) in?

Met het project Gezonde Buurten zorgen bewoners en lokale instanties (zoals welzijnsorganisatie, een milieu-educatiecentrum, school) er zelf- onder regie van Jantje Beton en IVN- voor dat er in de buurt meer ruimte komt voor spel, beweging, (educatief groen) en ontmoeten. Kenmerkend voor de Gezonde Buurten-aanpak is dat alle omwonenden, van jong tot oud, van het begin af aan meedenken over wat er beter kan in hun buurt.

Gezonde Buurten- aanpak

Gezonde Buurten is echt een doe-project. Het ontwerp en de realisatie doen buurtbewoners zelf, in samenwerking met de gemeente en lokale partijen. Ze worden daarbij geholpen door de procesbegeleiders van Jantje Beton en IVN Natuureducatie. Zij nemen de buurt stap-voor-stap mee in het ontwerp en de uitvoering. Ook helpen ze bij het bedenken van activiteiten die ervoor zorgen dat er buurtbewoners blijvend in contact komen met de natuur, er aandacht is voor een gezonde leefstijl en kinderen gevarieerder buitenspelen.

Gezonde Buurten projectvoorbeelden

Van 2018 tot en met 2020 voeren we het het project uit in 12 buurten in de 6 gemeentes: Breda, Cuijk, Doetinchem, Dordrecht, Leeuwarden, Smallingerland, Stichtse Vecht en Zaanstad. Het wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. Afhankelijk van de behoeften van de buurt zijn er projecten gerealiseerd zoals het planten van een Tiny Forest, het aanleggen van een struintuin en een pluktuin, een moestuin voor buurtbewoners en in Breda is er zelfs een buurthond in het leven geroepen.

 

Checklist Gezonde Buurten