Ontmoeten - Spelen – Natuur

Smallingerland

Het programma, wat in Drachten wordt gestart, past mooi bij het ingezette gemeentelijk beleid en ingezette werkwijze. Dit maakt de slagingskans groot. Behoefte en inititatief vanuit de wijk staat voorop. Samenwerking met meerdere afdelingen / inwoners / partners is een voorwaarde. Inzet op fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot beweging en gezonde voeding (‘produceren – consumeren – verbranden’) een breedgedragen missie.