een project van Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG

Onderzoeksresultaten Gezonde Buurten

Er zijn op dit moment twee onderzoeken beschikbaar:

Onderzoek uit 2021 van de VU Amsterdam

In opdracht van Ministerie VWS. Looptijd onderzoek 2018 - 2021

Onderzoek naar de relatie tussen gezondheid, buitenspelen en natuur

Samenvatting diverse wetenschappelijke studies (2011-2018)