een project van Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG
Gezonde Buurten
Natuur in de Buurt
donderdag28nov2019

Presentatie ontwerp Schöneveld Doetinchem

Zaterdagmiddag 23 november werd het ontwerp voor de buurt Schöneveld in Doetinchem gepresenteerd in de koffiehoek van de lokale supermarkt aan de buurtbewoners.

Er was veel belangstelling voor het ontwerp. Zowel toevallige passanten als buurtbewoners die speciaal voor het ontwerp naar de supermarkt waren gekomen, vonden het erg leuk dat we juist op deze plek aanwezig waren om informatie over het ontwerp te geven.

De reacties op het ontwerp waren overwegend enthousiast. Men is blij dat grasvelden worden verrijkt met bloemrijke borders. Buurtkinderen zijn blij met het opknappen van het voetbalveld en het aanleggen van een fietscrossbaantje.

Ook het plan om kleur in te zetten met als doel kruispunten veiliger te maken viel in goede aarde. Veel bewoners benoemden te hard rijden als een probleem in de wijk.

Extra bankjes in een groenstrook zorgde voor vragen van direct aanwonenden: trekt dat geen hangjongeren aan? De precieze aantallen en locaties van de bankjes wordt zorgvuldig met deze buurtbewoners afgestemd.