een project van Jantje Beton, IVN Natuureducatie en JOGG
Gezonde Buurten
Natuur in de Buurt
donderdag27aug2020

Opening nieuwe Speeltuin in Gezonde Buurt de Venen

Zaterdag 22 augustus was het moment daar, de vernieuwde speeltuin aan de Stoeken/Uitgang in de Venen werd feestelijk geopend door de kinderen uit de buurt samen met de wijkraad. De kinderen hebben meegedacht met het ontwerpen van de speeltuin. Tijdens de feestelijke opening waren er leuke activiteiten voor de kinderen, zoals het maken van een nestkastje, breakdance workshops, en sportopdrachten op de nieuwe toestellen met de  medewerking van het Sportbedrijf. Clown Sander was aanwezig en zorgde voor een vrolijke noot! De vernieuwde speeltuin is onderdeel van het project Gezonde Buurten. (Headerbeeld: Harry Blokzijl)

 

Gezonde Buurten SmallingerlandFoto: Harry Blokzijl

Gezonde Buurten


Iedereen wil dat kinderen opgroeien in een fijne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten, kinderen veilig kunnen spelen en een groene omgeving dichtbij huis. Dit was in 2018 de aanleiding voor de start van het landelijke project Gezonde Buurten. Het project is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie en wordt medegefinancierd door het ministerie van VWS. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk.


Gezonde Buurt de Venen


Smallingerland is eind 2018 in de wijk de Venen gestart met het project Gezonde Buurt. Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS), Sportbedrijf Drachten, GGD Fryslân en IVN hebben de wensen van de bewoners en kinderen opgehaald met diverse activiteiten zoals het knutselen van de mooiste speeltuin, een wijksafari en bewonersavonden. Deze wensen zijn meegenomen in het ontwerp en door deze input is er nu een prachtige vernieuwde speeltuin in De Venen gerealiseerd.