Ontmoeten - Spelen – Natuur

Geselecteerde Gemeenten

In acht gemeenten werken we op dit moment aan de ontwikkeling van twaalf Gezonde Buurten:

  • Cuijk (2 buurten)
  • Dordrecht (buurten Staart en Sterrenburg)
  • Breda (2 buurten)
  • Stichtse Vecht (buurten Reigerskamp en Fazantenkamp)
  • Doetinchem (buurt Schöneveld)
  • Zaanstad (buurt Saendelft)
  • Smallingerland (1 buurt)
  • Leeuwarden (1 buurt)

Cuijk

In april 2018 startte het project in de buurt Padbroek met een Kick off in de buurt, waarbij ideeën voor omvormingen werden opgehaald bij bewoners. Deze ideeën zijn verwerkt in het definitieve ontwerp voor de buitenruimte. Nadat het definitieve ontwerp werd vastgesteld in maart 2019 is begonnen aan de activiteitenkalender, deze is april 2019 opgesteld door de buurtbewoners. Inmiddels zijn er meerdere activiteiten geweest, van zwerfafval opruimen tot kinderontbijt. September 2019 vond de de eerste ontwerpsessie in Padbroek plaats. Binnen het Gezonde Buurten project is er ruimte om een gave natuur-speel-ontmoetingsplek voor jong en oud realiseren in de ‘kuil’ bij het Kievietenveld. De tweede ontwerpsessie volgt 1e week november.

Kievietenveld - Padbroek

Daarnaast staat er in oktober een Natuurpuzzeltocht gepland, en in december een hapjesmarkt & lichtjesoptocht.

In de buurt Valuwe is het ontwerp in januari 2019 feestelijk gepresenteerd (dit najaar gaat de schop in de grond) en is de projectorganisatie nu aan het kijken wat we qua activiteiten kunnen organiseren (naast reeds georganiseerde activiteiten als boomfeestdag, paaseieren schilderen, wandelingen met de buurtsportcoach, en een buurtpicknick). In september 2019 is daarover een overleg met de wijkraad.

Dordrecht

Ook in de Dordtse wijken Staart en Sterrenburg is met het Gezonde Buurten-project gestart! Met als doel de wijken leuker en gezonder te maken. Op dit moment luisteren we vooral naar de wensen van de wijkbewoners en de buurtkinderen. Hebben zij vooral behoefte aan meer activiteiten? Of liever meer plekken om lekker te spelen? We werken hierbij zoveel mogelijk samen met de Dordtse organisaties die al actief zijn in de 2 wijken. 
Biggetjespark Dordrecht Gezonde Buurt

Breda

Kesteren-Muizenberg: dit Gezonde Buurten project is aangehaakt bij de ontwikkeling van een speel – en ontmoetingsroute. Er is keuze gekozen voor twee Groene Hart plekken. We zijn gestart op Achterhamplein waarbij met kinderen en buurtbewoners de wensen zijn opgehaald. Een ontwerper is nu bezig met de uitwerking van de keuzes.

Linie-Doornbos: met dit Gezonder Buurten project haken we in op het omvangrijke buurtparticipatie-programma “Linie-Doornbos in het oog”. Middels goed bezochte bewonersavonden zijn op thema’s: parkeren, drugsoverlast, hard rijden, hondenpoep, zwerfvuil, natuur en gezondheid themagroepen opgestart waarin zowel welzijnswerk, bewoners, gemeente, woningbouwcorporaties zitting hebben. We hebben inmiddels de buurtsafari en buurtstemming (45 mensen jong en oud) gehouden over hoe we de buurt speelser, natuurlijker en socialer kunnen maken. Concrete ideeën zoals het aanpakken van plukplein en verbinding met buurtmoestuin worden nu uitgewerkt tot concreet plan.

Stichtse Vecht

De wijk Reigerskamp in Maarssenbroek willen we groener, vrolijker en duurzamer maken, zodat iedereen zich (nog) fijner voelt. In de zomer van 2018 zijn we gestart met het inventariseren van de eerste ideeën en wensen van de buurtbewoners. Al snel bleken er ook ideeen te zijn voor het aangrenzende wijkpark, waar meer buurten aan grenzen. Zo kunnen nog meer bewoners gebruik maken en genieten van een groene plek in de buurt.

Inmiddels zijn we al een heel eind op weg: in mei '19 is in samenwerking met Milieu Educatief Centrum (MEC) Maarssen een heuse struintuin ontwikkeld: een plek in de openbare ruimte waar je kunt spelen en ontdekken, ravotten, hutten bouwen, aan touwen slingeren en nog veel meer! Ook spreken we dit najaar de omwonenden van het Wijkpark Maarssenbroek om samen met hun te kijken hoe het Wijkpark groener, sportiever en leuker kan worden. Bekijk ook de video van de opening van de Struintuin:
Video Struintuin Stichtse Vecht

Doetinchem

Ons doel? Bewoners van de wijk Schöneveld zo gezond en gelukkig mogelijk laten leven in hun eigen leefomgeving. Het mooie is dat de activiteiten die we organiseren binnen het project Gezonde Buurten, ervoor zorgen dat bewoners meer betrokken raken bij elkaar en hun buurt. Tamara Otten, wijkregisseur voor Schöneveld: ‘Met de activiteiten hopen we mensen bewust te laten worden dat buiten zijn gezond is en dat fijne buitenruimte daar invloed op heeft.’ 

Tijdens buurtsafari’s voor kinderen en volwassenen verkenden we waar bewoners behoefte aan hebben. Ook in deze wijk werken we zoveel mogelijk samen met organisaties die er al actief zijn. Zo bedachten studenten van het Graafschap College (mbo-studenten Sociaal cultureel werk) creatieve activiteiten die tijdens de buurtsafari’s werden gedaan. Deze activiteiten hielpen om een goed beeld te vormen wat de wensen van de kinderen en buurtbewoners zijn. Samen willen wij een plek in de buurt maken waar deze wensen samenkomen: een nieuwe, natuurlijke speel- en ontmoetingsplek in Schöneveld. Woon jij in Schöneveld en wil je ook meedenken? Haak aan bij ons ontwerpteam en stuur een e-mail naar gezondebuurtdtc@gmail.com.

Zaanstad

De gemeente wil graag het leefklimaat in Assendelft in de buurt Saendelft West verbeteren samen met de buurtbewoners, zowel jong als oud. Er wordt ingezet op een wijk met ruimte voor meer spel en avontuur met name in het gebied Cultuurpad, Noorderpad/weg, Kaaikpad en de Witte Ring.

Als start is in het voorjaar 2018 een geslaagde ‘Wijksafari’ georganiseerd waarbij kinderen en ouders samen door de hele wijk wandelden en op verschillende plaatsen aangaven wat ze graag willen toevoegen in Saendelft West. In juni 2018 zijn op basis van de bevindingen van deze verkenning buurtbewoners geïnformeerd tijdens de buurtbijeenkomst over het project.

Woensdag 13 maart, tijdens de Nationale Boomplantdag, legden leerlingen van 2 basisscholen een ‘Tiny Forest’ aan, als eerste tastbaar resultaat van de samenwerking tussen buurtbewoners, Jantje Beton, IVN Natuureducatie, Sociaal Wijkteam Assendelft-Westzaan en gemeente Zaanstad.

Tiny_Forrest_planten


Smallingerland

Het programma, wat in Drachten wordt gestart, past mooi bij het ingezette gemeentelijk beleid en ingezette werkwijze. Dit maakt de slagingskans groot. Behoefte en inititatief vanuit de wijk staat voorop. Samenwerking met meerdere afdelingen / inwoners / partners is een voorwaarde. Inzet op fysieke en sociale omgeving die uitnodigt tot beweging en gezonde voeding (‘produceren – consumeren – verbranden’) een breedgedragen missie.

Leeuwarden

De wijkprojectgroep van het Valeriuskwarier (waarin onder meer bewonersplatform, gemeente, sport, welzijn en woningcorporatie in zijn vertegenwoordigd) is het initiatief gestart om de wijk 'beweegvriendelijker' te maken. Dit wordt vanuit het project aangevuld door spelen, groen en gezondheid centraal te stellen.