Ontmoeten - Spelen – Natuur

Breda

Kesteren-Muizenberg: dit Gezonde Buurten project is aangehaakt bij de ontwikkeling van een speel – en ontmoetingsroute. Er is keuze gekozen voor twee Groene Hart plekken. We zijn gestart op Achterhamplein waarbij met kinderen en buurtbewoners de wensen zijn opgehaald. Een ontwerper is nu bezig met de uitwerking van de keuzes.

Linie-Doornbos: met dit Gezonder Buurten project haken we in op het omvangrijke buurtparticipatie-programma “Linie-Doornbos in het oog”. Middels goed bezochte bewonersavonden zijn op thema’s: parkeren, drugsoverlast, hard rijden, hondenpoep, zwerfvuil, natuur en gezondheid themagroepen opgestart waarin zowel welzijnswerk, bewoners, gemeente, woningbouwcorporaties zitting hebben. We hebben inmiddels de buurtsafari en buurtstemming (45 mensen jong en oud) gehouden over hoe we de buurt speelser, natuurlijker en socialer kunnen maken. Concrete ideeën zoals het aanpakken van plukplein en verbinding met buurtmoestuin worden nu uitgewerkt tot concreet plan.