Waarom

Het bruist in buurten en wijken van burgerinitiatieven die gericht zijn op het vergroenen van de leefomgeving zoals buurt(moes)tuinen, groene ontmoetingsplekken of stadslandbouw. Niet alleen krijgt de natuur in de bebouwde omgeving zo een impuls; samen aan de slag met groen brengt buurtbewoners bij elkaar. Deze verbondenheid draagt bij aan de leefbaarheid in een wijk. Daarom zoekt IVN aansluiting bij groene initiatieven uit de samenleving, en stimuleren we lokale overheden en bedrijven deze initiatieven actief te faciliteren.