NME-podium

Educatie over natuur en milieu is een effectief  beleidsinstrument voor provincies, gemeenten en waterschappen om beleidsdoelen te halen. Net als het voldoen aan de kerndoelen in het onderwijs. NME Podium biedt NME-professionals alle ins en outs over educatie en communicatie over natuur en leefomgeving. Het initiatief is een samenwerking tussen IVN, GDO, SME Advies en Sectie NME en financieel mogelijk gemaakt door het (voormalig) Ministerie van LNV.