Over Gemeenten

IVN zoekt aansluiting bij groene initiatieven uit de samenleving, en stimuleert lokale overheden en bedrijven deze initiatieven actief te faciliteren.