Contact Gemeente

IVN helpt gemeenten bij het voeren van groene buurtcampagnes. Deze campagnes kunnen bijdragen aan meerdere beleidsdoelstellingen:

  • ruimtelijke adaptatie
  • hittestress
  • waterberging
  • biodiversiteit
  • buurtparticipatie
  • sociale cohesie

De mogelijkheden en wensen voor het vergroenen van buurten verschilt per
gemeente. Graag gaan wij met gemeenten in gesprek over de kansen voor meer natuur. Neem contact met ons op via 020 622 81 15 of via e-mail naar info@ivn.nl, dan brengen we u met het juiste buurtteam in contact.