Word Gastheer

Word Gastheer van het Landschap

Als Gastheer van het Landschap weet je wat er in jouw omgeving interessant, zichtbaar en te beleven is op het gebied van natuur, landschap en cultuur. Je kent de verhalen achter je gebied en objecten in de buurt en weet hoe je ze kan doorvertellen aan je gasten. Tijdens het programma wissel je ervaringen uit en ontwikkel je alle benodigde vaardigheden.

Lees meer...

Word Gastheer van de Stad

Om bewustwording van de aanwezige stadsnatuur bij ondernemers, inwoners en bezoekers te creëren en hun betrokkenheid bij de stadsnatuur
te vergroten, heeft IVN Natuureducatie het programma Gastheer van de Stad ontwikkeld.

Lees meer

Word Ambassadeur van het Landschap 

Particulieren en ondernemers die niet direct 'gastheer' van het gebied zijn nemen deel aan het programma Ambassadeur van het Landschap. Denk aan buurtbewoners, medewerkers van overheden, ondernemers buiten de recreatiesector, maar ook zorginstellingen, leefstijltrainers en boerenbedrijven die geen agro-toerisme voeren of lokalen streek- en hoeveproducten produceren of verkopen aan recreanten en toeristen.

Lees meer