Gastheer van het Landschap
IVN
woensdag12apr2017

Nationale Parken, nu of nooit!

Om tijdens de nieuwe kabinetsformatie aandacht te vragen voor de Nationale Parken is de afgelopen periode hard gewerkt aan het opstellen van een memorandum Nationale Parken.

Memorandum

Het memorandum is ondertekend door een groot aantal maatschappelijke partijen, waaronder IVN. Het memorandum is aangeboden aan de informateur mevrouw Schippers en aan de fractievoorzitters. Het doel is om de Nationale Parken en de beweging die in de afgelopen periode op gang is gekomen ook de komende regeringsperiode op de politieke agenda te houden. Lees hier het memorandum:

Memorandum Nationale parken