Gastheer van het Landschap
Recreatie
woensdag08jul2020

Duurzaam toerisme noodzakelijk voor behoud van aantrekkelijke natuur

Voor mijn afstudeerstage bij IVN Natuureducatie heb ik, Charlotte Barneveld, een onderzoek mogen uitvoeren naar duurzaam toerisme binnen de Nederlandse natuurgebieden. In dit artikel deel ik  mijn onderzoeksresultaten.

Duurzaam toerisme gaat over de balans tussen People, Planet & Profit. Het gaat er om in hoeverre betrokkenen rondom het natuurgebied, zich bewust zijn van het natuurgebied en zich er verantwoordelijk voor voelen.  Ook gaat het erom dat de toeristische druk op het gebied niet te groot wordt, het landschap niet wordt aangetast en dat de lokale ondernemingen een financieel florerend milieu kunnen hebben. Bewustzijn en samenwerking tussen betrokkenen zijn van essentieel belang om aan duurzaam toerisme te kunnen bijdragen.

Probleemfactoren

De grootste probleemfactoren binnen een natuurgebied veroorzaakt door toeristen zijn:

 • geluidsoverlast (honden, kinderen, verkeer)
 • luchtvervuiling (transport) 
 • verlies van de dier- en plantsoorten door verstoring
 • milieuvervuiling (afval)  
 • toename van een grote concentratie aan bezoekers waardoor er een grote druk op het gebied rondom hotspots ontstaat.

Dit kan leiden tot aantasting van het unieke, authentieke en aantrekkelijke landschap. Om te voorkomen dat de toeristen dergelijke problemen veroorzaken is de inzet van duurzaam toerisme een belangrijke oplossing om het natuurgebied aantrekkelijk te behouden.

Duurzaam toerisme kan eenvoudig 

Een bijdragen leveren aan duurzaam (verantwoord) toerisme kan al via kleine stapjes bereikt worden. Denk  aan:

 • het gebruik van verpakkingsmaterialen (karton i.p.v. plastic)
 • de mogelijkheden van samenwerken met andere lokale onderneming (elkaars aanbod combineren en aanvullen)
 • het groener inrichten van het erf
 • het informeren van gasten over enkele regels binnen het gebied (afval) 
 • het aanbod aanvullen met lokale producten
 • het aanbieden van voorzieningen voor groen vervoer  
 • het aanbieden van routes en informatie aangepast op de persoonlijke interesses van de gast.

Wanneer er wordt bijgedragen aan een groenere en duurzame bestemming waarmee je het gebied voor de langere termijn aantrekkelijk houdt, zorg je voor terugkeerbezoekers en nieuwe (kwaliteits)toeristen, een positiever imago en sterkere positionering van de onderneming, vergroot je de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de onderneming door het aanbod in groene vervoersvoorzieningen en kun je je op marketinggebied effectief positioneren als groene duurzame onderneming.

Tijdelijke verschuiving binnen de reisindustrie

We kunnen stellen dat er vanwege de coronapandemie een tijdelijke verschuiving gaande is binnen de reisindustrie, zo verwachten we veel meer binnenlandse lokale toeristen. Ook zagen we op (inter)nationaal vlak veel positieve effecten op de natuur. Zo is er meer aandacht voor openluchtrecreatie, buitensport, lokale producten aanschaffen en het herontdekken van de eigen leefomgeving. Ook kunnen we stellen dat een deel van de bezoekers die voorheen niet in de natuur te vinden was nu een nauwere band met de natuur heeft kunnen creëren, een mooie kans om ook nu deze groep te bereiken via bijvoorbeeld de eigen (sociale) kanalen.

Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de authenticiteit van de natuur behouden blijft waarmee we de bezoeker continu een unieke beleving kunnen blijven bieden.

Tekst: Charlotte van Barneveld