Zeeland
Landschap
Vanaf
dinsdag29nov201613:30

Cursus Gastheerschap van de Grevelingen

Ben jij recreatieondernemer in deze regio en wil je meer weten over de prachtige omgeving waarin jij gastheer bent? Doe dan mee aan de cursus Gastheerschap van de Grevelingen en word gastheer van de Grevelingen!

Aanmelden

Doel van de cursus

Recreatieondernemers vergroten met deze cursus hun kennis van het gebied  en vormen een netwerk van samenwerkende ondernemers die het gebied promoten. Als gastheren van de Grevelingen kunnen zij hun gasten nóg beter informeren over de mogelijkheden om de Grevelingen te verkennen en te beleven. De cursus draagt bij aan de zichtbaarheid van het gebied en de profilering van de bedrijven. Winst voor iedereen!

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor recreatieve en toeristische bedrijven en organisaties rond de Grevelingen, zoals hotels, campings, B&B’s, theetuinen, restaurants, strandpaviljoens of boerenbedrijven met agrotoerisme. Ook bedrijven in oprichting kunnen deelnemen. Per bedrijf/organistie kunnen maximaal 2 personen meedoen.

Inhoud

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, steeds bij een van de gastheren in opleiding. In deze bijeenkomsten krijg je meer informatie over de bijzondere waarden van de streek waarin je onderneemt. Aandacht wordt besteed aan de ontstaansgeschiedenis, cultuurhistorie, toeristische recreatieve mogelijkheden en typische flora en fauna van het gebied. Deze gebiedsgerichte informatie, in combinatie met veldbezoeken, mogelijkheden voor recreatief medegebruik en uitwisseling en samenwerking tussen de gastheren en hun bedrijven vormen de kern van de cursus.

Na afloop ontvang je een gevelbordje en het certificaat Gastheer van het Landschap en wordt jouw bedrijf opgenomen in het netwerk van meer dan 2000 Gastheren door heel Nederland.

Kosten

Dankzij financiële steun van het Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta en de gemeenten rond de Grevelingen, en de medewerking van Staatsbosbeheer, zijn de deelnamekosten aan de cursus slechts € 100,- per persoon. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen aan de cursus.

Data

De cursus is gepland op vijf dinsdagmiddagen van 13.00-17.00 uur ((29 november en 13 december en 2 bijeenkomsten met terugkomdag in maart-april 2017). De cursus vindt steeds plaats bij een van de gastheren in opleiding. Gebiedsgerichte informatie (ontstaan, cultuurhistorie en natuur & landschap), veldbezoeken, mogelijkheden voor recreatief medegebruik,  uitwisseling en samenwerking tussen de gastheren en hun bedrijven vormen de kern van de cursus. 

Over de Grevelingen

De Grevelingen neemt binnen de Delta een bijzondere plaats in. Het is het grootste zoutwatermeer van West-Europa en is een belangrijk leefgebied voor veel, vaak zeldzame planten en dieren; boven én onder water. Toeristen weten het gebied al jaren te vinden en te waarderen. De Grevelingen is aangewezen als Natura 2000-gebied. Een bijzonder natuurgebied om te koesteren én om van te genieten!

Meer informatie

Voor meer informatie over de Gastheren van het landschap kun je terecht op IVN of bij IVN Zeeland:

Rita de Ligt-van der Zee, 0113-211675, h.de.ligt@ivn.nl

 

Algemene informatie

dinsdag 29 november 2016 - 13:30 tot dinsdag 13 december 2016 - 17:00
Locatie: 
Rondom de Grevelingen
Nederland
Contactpersoon: