Feiten en cijfers

Ieder mens heeft, volgens internationale verdragen, recht op het hoogst haalbare niveau van lichamelijke en geestelijke gezondheid. In Nederland zijn er veel basisvoorzieningen om dit recht te waarborgen. Door ontwikkelingen zoals  de steeds ongezondere leefgewoonten van veel mensen, komt de gezondheid van met name kinderen en mensen in meer kwetsbare groepen onder druk te staan. Een aantal zorgwekkende feiten:

In Nederland lijden 4,5 miljoen mensen aan één of meer chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en depressie- en angststoornissen. Ongeveer een kwart van deze ziekten is rechtstreeks terug te voeren op risicofactoren die samenhangen met toenemende welvaart, zoals overgewicht en bewegingsarmoede. IVN biedt activiteiten om deze mensen weer in beweging te krijgen en in contact met de helende natuur.

Ongeveer 25% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder niet vaker dan een paar keer per jaar in de natuur komt. Zelfs niet als een bezoek aan de tuin bij het huis wordt meegerekend! Vooral jongeren komen niet vaak in de natuur. In de groep van 18-24 jaar komt maar liefst 41% zeer weinig in de natuur.

In Nederlandse postcodegebieden met een minimale hoeveelheid van 5 hectare aan groene gebieden zoals parken, bossen en natuurgebieden, het percentage kinderen met overgewicht ongeveer 18% lager ligt dan in niet-groene postcodegebieden.

Een bezoek aan of het kijken naar de natuur leidt tot een vermindering van pijn en negatieve emoties zoals boosheid, vermoeidheid en somberheid en tot een toename van positieve gevoelens en energie. Daarnaast nodigt natuur mensen uit tot beweging. IVN biedt producten en diensten om mensen weer in contact te brengen met onze natuur. 

Vrije Universiteit van Amsterdam

Momenteel onderzoekt de Vrije Universiteit van Amsterdam en bureau ‘Natuur voor mensen’ de effecten van groene omgevingen op de gezondheid van mensen die in een ziekenhuis werken, verblijven of het bezoeken. Dit vierjarig onderzoeksprogramma staat bekend als Groene Gezonde Ziekenhuizen. IVN ondersteunt dit onderzoek met haar kennisnetwerk van ziekenhuizen en groene partners, waarin ervaringen worden verzameld en kennis gedeeld. Een van de te onderzoeken interventies is de IVN Natuurontdekker. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.groenegezondeziekenhuizen.nl

Voorlichtingsmateriaal

Meer informatie en onderzoeksmateriaal kunt u hier downloaden:

factsheet_ng_waarom_wij_natuur_nodig_hebben.pdf
Factsheet Natuur & Gezondheid (2013), door: dr. Agnes van den Berg

factsheet_ng_beetje_natuur_grote_invloed_literatuurstudie_mark_mieras.pdf
Literatuurstudie (2014), door: drs Mark Mieras

factsheet_huistartsen.pdf
Factsheet voor artsen over het effect van de natuur op onze gezondheid

Factsheet Natuur doet je goed
Factsheet over de training 'Natuur doet je goed, ook voor mensen met dementie' voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. 

<< Terug naar Natuur & Gezondheid