Wat is het verschil tussen periodiek schenken en losse giften overmaken?

Losse giften zijn alleen aftrekbaar als het totaal van de giften hoger is dan 1% van wat het drempelinkomen wordt genoemd. Bij periodiek schenken gedurende minimaal vijf jaar, is elke euro aftrekbaar. Meer informatie? Lees verder over de berekening van je drempelinkomen op de website van de belastingdienst.