Educatiematerialen Nationale Parken Limburg

In Nationaal Park De Groote Peel, Nationaal Park De Maasduinen en Nationaal Park De Meinweg wordt het basisschoolproject Natuurlijk Buiten Leren aangeboden. Op deze pagina vind je allerlei materialen voor de uitvoering van dit programma, zoals lesmethodieken voor gidsen, digitale lesbrieven voor in de klas en tips voor leren in de natuur.

Meer informatie over de scholenprogramma's? Bekijk de brochure: Brochure scholenprogramma Natuurlijk Buiten Leren

Voor vragen over het gebruik van deze lesmaterialen kun je contact opnemen via nationaleparken-zuid@ivn.nl 

Lesmethodieken

Er zijn in totaal 8 verschillende programma's met diverse natuurthema's, zoals 'herfst en winter', 'bodem' en 'bijen en biodiversiteit'. Voor elk programma is een bronnenboek beschikbaar, waaruit gidsen activiteiten en kennis kunnen putten.

Bronnenboek - Bijen en biodiversiteit

Bronnenboek - Bodem

Bronnenboek - Bomen

Bronnenboek - Dieren

Bronnenboek - Herfst en winter

Bronnenboek - Omgeving

Bronnenboek - Planten en struiken

Bronnenboek - Water

Digitale lesbrieven

Ter voorbereiding op een excursie onder begeleiding van een gids kunnen kinderen zelfstandig aan de slag met een digitale lesbrief. Hierin staan een introductie, filmpjes, leessuggesties en discussievragen. Ook biedt de lesbrief informatie voor docenten, zodat zij – zonder kennis over het onderwerp – les kunnen geven. Per programma is een digitale lesbrief beschikbaar.

Lesbrief - Bijen en biodiversiteit

Lesbrief - Bodem

Lesbrief - Bomen

Lesbrief - Dieren

Lesbrief - Herfst en winter

Lesbrief - Planten en struiken

Lesbrief - Water

Voor het thema 'omgeving' is geen lesbrief beschikbaar.

Tips voor leren in de natuur

Bij het project Natuurlijk Buiten Leren gaan we uit van ontdekkend leren. Dat wil zeggen dat de kinderen over de natuur leren door zelf te onderzoeken en na te denken. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de leeftijdskenmerken van de groep en meervoudige intelligentie.

Hieronder vind je verschillende documenten met didactische tips vooor het begeleiden van kleuters tot pubers.

Schoolgidsenopleiding NP Limburg - Didactische tips

Risico's en kansen natuureducatie

Leeftijdskenmerken

Ontdekkend leren