Veilige en duurzame steden

‘Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam’ (SDG 11)

Duurzame groei is de grootste uitdaging van de steden van de toekomst. Steden kunnen een groot verschil maken: ze zijn goed voor zo’n 60 tot 80 procent van alle energieconsumptie en zo’n 75 procent van de carbon emissies. De snelle verstedelijking drukt zwaar op het krijgen of behouden van vers watervoorziening, functionerende riolering, de leefomgeving en de volksgezondheid. In Nederland woont ruim 91 % van de totale bevolking in steden. De urbanisatiegraad van Nederland is dan ook erg hoog.

De stad van de toekomst moet met behulp van innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang basisvoorzieningen als schoon drinkwater, huisvesting, energie, transport en meer. IVN impact van steden op het milieu. In het sterk verstedelijkte Nederland staat de groenruimte onder druk. Terwijl natuur belangrijk is voor de gezondheid van de stedelingen en tevens ingezet kan worden om de waterhuishouding/ riolering op orde te houden, hitte te reguleren en lucht op natuurlijke wijze te zuiveren. Vanuit ons kernthema ‘Natuur in de buurt’  helpt IVN buurtbewoners, scholen, gemeenten en organisaties de buurt te vergroenen. Samen zorgen we voor meer natuur in de buurt, zodat iedereen er gezonder en prettiger kan leven.

Projecten waarmee IVN bijdraagt aan deze SDG:

  • Tiny Forest. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit, verbetert de luchtkwaliteit, en gaat hittestress tegen. Tot slot heeft een bos een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten.
  • Gezonde buurten. Iedereen wil dat kinderen opgroeien in een fijne omgeving. Een plek waar buren elkaar ontmoeten en kinderen kunnen spelen. Gefinancierd door het ministerie van VWS is het project Gezonde Buurten gestart. Een Gezonde Buurt biedt voldoende ruimte voor spel en sport, heeft educatief en eetbaar groen en een sterk lokaal netwerk. Van 2018 tot 2021 worden er in totaal twaalf Gezonde Buurten in acht gemeenten gerealiseerd. De uitvoering ligt in handen van IVN en Jantje Beton.
     
  • Grijs, Groen & Gelukkig. Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil IVN ouderen in Nederland een gelukkige oude dag bezorgen door hen de positieve effecten van de natuur te laten ervaren. Ouderen hebben vaak geen of slechts beperkte toegang tot de natuur terwijl dit juist een belangrijke bron van geluk kan vormen en een positieve invloed heeft op de gezondheid. Verminderde mobiliteit maakt dat ouderen meer aangewezen zijn op natuur in hun directe (vaak stedelijke) leefomgeving. Met Grijs, Groen & Gelukkig proberen we ook voor deze doelgroep de natuur weer toegankelijk te maken.
     
  • Operatie Steenbreek. Met Operatie Steenbreek enthousiasmeert IVN iedereen om de tuin te vergroenen. Te veel bestrating in onze tuinen zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van biodiversiteit en opwarming van de stad. Operatie Steenbreek is een landelijk initiatief waarbij gemeenten zich kunnen aansluiten. IVN en KNNV ondersteunen de campagne en acties. Al 59 gemeenten in Nederland doen mee om samen meer groen in de buurt te realiseren. Ongeveer 40% van het stedelijke oppervlakte is in bezit van particulieren: inwoners maken met hun tuininrichting daarom een groot verschil.