Directeur Communicatie, Marketing en Programma's

‘Ben jij de strategische en verbindende leider die IVN verder laat groeien op het gebied van fondsenwerving, programmaontwikkeling en onze relaties met vrijwilligers?’

voor 32-36 uur per week
werkzaam vanuit ons Landelijk Bureau in Amsterdam

IVN zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 150 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!

De directeur Communicatie, Marketing en Programma’s speelt een sleutelrol bij het ontwikkelen en implementeren van onze strategie en het mobiliseren van steun en betrokkenheid in de samenleving. Jij geeft daartoe leiding aan de teams Communicatie & Fondsenwerving, Vrijwilligers en Product-markt management. Je bent onderdeel van het landelijk Management Team van IVN en werkt nauw samen met onze bestuurlijke gremia (Landelijk Bestuur en onze ledenraad, de Landelijke Raad). 

Taken en verantwoordelijkheden

Strategische sturing op organisatieniveau:

 • Binnen het MT zet je je in voor strategievorming en inhoudelijke sturing op organisatieniveau. 
 • Je speelt een grote rol in het opstellen van IVN jaarplannen, de meerjarenstrategie en de begroting. 
 • Je werkt samen met de Raad van Toezicht, het Landelijk Bestuur en de Landelijke Raad (ledenraad) en participeert in de bijeenkomsten van deze gremia. Je borgt de kwaliteit van de ondersteuning van deze gremia.  
 • Je bent klankbord voor de algemeen directeur rond strategievragen. 

Product- en programmasturing, marketing: 

 • Je ontwikkelt en implementeert met jouw teams producten, programma’s en campagnes binnen de kernthema’s van IVN. Je werkt aan het vergroten van de impact van campagnes en programma’s. 
 • Je zorgt ervoor dat marketing strategieën ontwikkeld en uitgevoerd worden voor onze producten en programma’s. 
 • Je zorgt ervoor dat hetgeen ontwikkeld wordt optimaal aansluit bij de behoeften van de klant, en interne stakeholders: de projectleiders in de regioteams en de vrijwilligers binnen onze lokale afdelingen. 
 • Je stemt hiervoor o.a. nauw af met de regiodirecteuren van IVN en de diverse (bestuurlijke) gremia binnen onze vereniging. 
 • Je geeft (direct en indirect) leiding aan campagneteams.
 • Je vertegenwoordigt IVN in (externe) stuurgroepen rond strategische projecten en programma’s. 
 • Je sluit nieuwe partnerschappen af en onderhoudt bestaande. 
 • Je geeft leiding aan de product-markt managers van IVN (één voor elk thema). 
 • Je geeft leiding aan de webwinkel van IVN en zorgt ervoor dat deze zich verder ontwikkelt in aansluiting bij onze strategie (producten) en financieel groeit. 

Fondsenwerving en (corporate) communicatie:

 • Je werkt aan het versterken van de naamsbekendheid van IVN en de positionering van het merk, inclusief de vertaling daarvan in alle relevante middelen en persbeleid. 
 • Je ontwikkelt strategieën om de inkomsten uit fondsenwerving voor IVN te laten groeien.
 • Je bewaakt en verbetert de implementatie van trajecten rond ledenwerving, donaties, nalaten en vermogensfondsen. 
 • Je draagt bij aan een groei van kwaliteit en aantal vrienden en relaties. Je bent (eind)verantwoordelijk voor de online strategie van IVN en e-mailmarketing.
 • Je werkt aan verbetering van de interne communicatie (beroepskrachten en vrijwilligers). 
 • Je geeft hiertoe leiding aan de afdeling Communicatie & Fondsenwerving (12 medewerkers). 

Vrijwilligersbeleid en verenigingszaken:

 • Je ontwikkelt met jouw team vrijwilligersbeleid voor IVN. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het betrekken van nieuwe doelgroepen, aantrekken van nieuwe (typen) vrijwilligers en het bouwen aan een nieuwe mee-doeners voor campagnes en thema’s. 
 • Je geeft invulling aan onze doelstelling om te komen tot een excellente ondersteuning van onze (lokale) vrijwilligers en overziet de kwaliteit en ontwikkeling van onze producten en diensten. Een belangrijk voorbeeld daarvan is het cursusaanbod. 
 • Je bent goed op de hoogte van wat er speelt binnen onze vereniging en onderhoudt daartoe relevante contacten op alle niveaus. 
 • Je geeft leiding aan de afdeling Vrijwilligers (6 medewerkers) en indirect aan het team van vrijwilligersconsulenten en de servicedesk. 

Het profiel

Als directeur Communicatie, Marketing en Programma’s beschik je ruimschoots over de volgende competenties:

Visie – strategisch overzicht en ontwikkelvermogen:

 • Je beschikt over strategische visie op de werkvelden binnen deze functie: marketing, communicatie, fondsenwerving, productontwikkeling en vrijwilligersmanagement. Je hebt een goed overzicht van ‘de markt’ en van de omgeving waarin IVN opereert of bent in staat dit snel te verkrijgen.  
 • Je overziet het speelveld en bent in staat strategische uitdagingen te benoemen en hiervoor een aanpak vorm te geven met jouw teams. Je zet je visie hierop gemakkelijk op papier. 

Verbinding – mensgericht leiderschap en (bestuurlijke) sensitiviteit:

 • Je bent een mensgerichte leider met ruime ervaring in het aansturen van teams van professionals. Jij weet mensen te motiveren door ze ruimte en steun te bieden. Je stelt en creëert kaders waarbinnen zelfstandige professionals optimaal zichzelf kunnen organiseren. Je weet binnen teams een positieve dynamiek tot stand te brengen.
 • Je bent in staat succesvol te acteren binnen de dynamiek van een vereniging waar vrijwilligers zowel op bestuurlijk niveau als in implementatie een sleutelrol vervullen. 
 • Je kunt extern IVN uitstekend vertegenwoordigen en ‘verkopen’. Je onderhoudt en verdiept bestaande relaties en gaat nieuwe partnerschappen aan. Je weet goed de verbinding te maken tussen de klantvraag en ons aanbod. 

Daadkracht – resultaatgericht en aandacht voor implementatie:

 • Je bent resultaatgericht, gaat voor succes en weet ook dat hier soms uithoudingsvermogen voor nodig is. 
 • Zonder je met alle details te bemoeien heb je oog voor zorgvuldigheid in de implementatie richting publiek, opdrachtgevers en vrijwilligers en weet dit goed te borgen in het werk van jouw teams. Je bewaakt steeds de kwaliteit van het proces.
 • Je houdt goed overzicht over de bedrijfsvoering: je stelt de begroting op en bewaakt de financiële en projectmatige prestaties van jouw organisatie-onderdelen. 
 • Daarnaast beschik je over een relevante vooropleiding op WO-niveau en over minimaal 10 jaar relevante werkervaring. 

Werken bij ons

Bij IVN kom je in een dynamische organisatie waar je samen met bevlogen, ambitieuze collega’s en vrijwilligers bouwt aan onze missie. Samenwerking, ontwikkeling en groei staan daarbij centraal: in teamverband en op persoonlijk niveau. Wij stimuleren je om jezelf te ontwikkelen, en jij pakt de mogelijkheid te groeien in je werk en in je persoonlijke vaardigheden. Je werkt op een prachtige locatie in het hart van Amsterdam met een team bevlogen en professionele collega’s. 

Samengevat 

Wij bieden een strategische leiderschapsrol in een organisatie die volop in beweging is. Wij bieden een goed primair- en secundair arbeidsvoorwaardenpakket volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, waaronder:

 • Een salaris ingeschaald in schaal 13, het salaris bedraagt maximaal € 5.934, -bruto (bij 36 uur). 
 • Het betreft in eerste instantie een aanstelling voor de duur van één jaar, met uitzicht op langer.
 • Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Een groeibudget om in te zetten voor jouw ontwikkeling.

Kom jij hét verschil maken bij een organisatie die mens en natuur verbindt?
Stuur dan een cv en motivatiebrief naar vacatures@ivn.nl ter attentie van Jelle de Jong, Algemeen directeur. Je reactie ontvangen we graag uiterlijk 11 februari. De eerste gespreksronde is op vrijdag 16 februari in Amsterdam. Voor vragen kan je contact opnemen met de afdeling P&O, 020-6228115.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.