Downloads/links

Als je al een groen schoolplein hebt, kun je de kinderen deze checklist meegeven om ze te laten bekijken of de school een vogelvriendelijk schoolplein heeft. Vogelvriendelijk schoolplein

Basisonderwijs

Lespakket De Wilde Stad

Naar aanleiding van de film De Wilde Stad is er ook een lespakket ontwikkeld. Het is een interactief lespakket voor groep 4, 5 en 6. Dit pakket is hier te vinden 

Lespakket Paddenstoelen

De natuur is het beste leslokaal voor kinderen. Speciaal voor leerkrachten in het basisonderwijs stelt IVN een gratis herfstlespakket beschikbaar, geschikt voor leerlingen van groep 5/6. Zo zit je straks met een klas vol Paddenstoelexperts! Download hier het lespakket.

Lespakket Bijen

Nederland Zoemt heeft een lespakket opgesteld voor de bovenbouw, zodat de school zich in kan gaan zetten voor een bijvriendelijke omgeving en werken mee aan een wetenschappelijk onderzoek.

Het lesmateriaal kun je hier vinden  

Lespakket Slootjesdagen

Het IVN Slootjesdagen lespakket is afgestemd op het leven in en rond de sloot zoals je dit in juni kunt verwachten. In dit lespakket zitten zowel belevingsgerichte als onderzoekende activiteiten, waarbij het zelf kunnen uitvoeren van de activiteiten door de leerlingen, het zelf ervaren en zelf onderzoeken centraal staat. Het lespakket is bedoeld voor groep 6 tot en met 8 van het basisonderwijs. Download.

Voortgezet onderwijs

Lespakket Leren van de Natuur in De Wilde Stad

Voor de bovenbouw is het lesmateriaal 'Leren van de natuur in De Wilde Stad' beschikbaar gesteld.  

Leerlingenmateriaal
- vier praktische opdrachten
- informatie over het houden van het onderzoek voor de leerlingen met o.a. een stappenplan en een korte uitleg over verschillende onderzoekstechnieken
- verwijzing filmpjes De Wilde Stad

Docentenhandleiding
- achtergrondinformatie over Biomimicry en de toepassing ervan
- suggesties voor beoordeling en beoordelingscriteria
- verwijzing naar relevante eindtermen