Wat is De Wilde Stad?

Natuur vind je niet alleen in bossen, oceanen en andere wildernis, maar ook dichtbij, midden in de stad. Je zou het niet zeggen maar ondanks de grote invloed van de mens in de stedelijke gebieden hebben veel planten en dieren er hun plek gevonden. De stad leeft! Met De Wilde Stad willen we de (ongeziene) natuur in de stad een podium geven.

Sinds het jaar 2007 woont vijftig procent van de mensheid in steden, en dit zal in 2050 naar verwachting oplopen tot zeventig procent. Daarom is het belangrijk dat we eens goed kijken naar natuur in de stad. Wat is de invloed van de mens op de natuur? En hoe vindingrijk zijn dieren en planten in het aanpassen aan de stad als leefgebied? De natuur laat zich er niet zomaar onder krijgen!

Ook als mensen kunnen we de natuur in de stad een handje helpen. Meer natuur in de stad zorgt ervoor dat veel soorten insecten, vogels en andere dieren en planten nieuwe levenskansen krijgen. En bovendien is een groene omgeving gezond voor onszelf. Op deze themapagina laten wij zien dat het niet zo ingewikkeld hoeft te zijn om een steentje bij te dragen!

* Op 1 maart 2018 is de natuurfilm 'De Wilde Stad' in première gegaan, van de makers van 'De Nieuwe Wildernis' en 'Holland: Natuur in de Delta'. Geïnspireerd op deze film zijn we gestart met deze themapagina.