Zeeland
Landschap
Vanaf
donderdag24nov201613:30

Cursus Gastheerschap Kop van Schouwen en de Voordelta

Ben jij recreatieondernemer in deze regio en wil je meer weten over de prachtige omgeving waarin jij gastheer bent? Doe dan mee aan de cursus Gastheerschap van de Kop van Schouwen en de Voordelta.

 

Doel van de cursus

Recreatieondernemers vergroten met deze cursus hun kennis van het gebied  en vormen een netwerk van samenwerkende ondernemers die het gebied promoten: de gastheren van de Kop van Schouwen en de Voordelta. De zichtbaarheid van het gebied krijgt een impuls, bedrijven kunnen zich nog beter profileren en gasten worden beter geïnformeerd over de mogelijkheden om het gebied te verkennen en te beleven. Winst voor iedereen!

Voor wie

De cursus is bedoeld voor recreatieve en toeristische bedrijven en organisaties op de Kop van Schouwen, zoals hotels, campings, B&B’s, theetuinen, restaurants, strandpaviljoens of boerenbedrijven met agrotoerisme. Ook bedrijven in oprichting kunnen deelnemen. Deelname is mogelijk door één of twee personen per bedrijf/organisatie.

Inhoud

De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten, steeds bij een van de gastheren in opleiding. In deze bijeenkomsten krijg je meer informatie over de bijzondere waarden van de streek waarin je onderneemt. Aandacht wordt besteed aan de ontstaansgeschiedenis, cultuurhistorie, toeristische recreatieve mogelijkheden en typische flora en fauna van het gebied. Deze gebiedsgerichte informatie, in combinatie met veldbezoeken, mogelijkheden voor recreatief medegebruik en uitwisseling en samenwerking tussen de gastheren en hun bedrijven vormen de kern van de cursus. 

Na afloop ontvang je een gevelbordje en het certificaat Gastheer van het Landschap en wordt jouw bedrijf opgenomen in het netwerk van meer dan 2000 Gastheren door heel Nederland.

Kosten

Dankzij financiële steun van Provincie Zeeland en de gemeente Schouwen-Duiveland en de medewerking van Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten bedragen de kosten voor deelname aan de cursus slechts € 100,- per persoon. Er kunnen maximaal 25 personen deelnemen.

Data

De cursus is gepland op vijf donderdagmiddagen van 13.00-17.00 uur (24 november en 8 en 15 december en de laatste bijeenkomst en een terugkomdag in het voorjaar 2017).

Over de Kop van Schouwen en de Voordelta

De Kop van Schouwen neemt binnen de Nederlandse duinen een bijzondere plaats in. Het is een belangrijk leefgebied voor veel, vaak zeldzame planten en dieren. Ook toeristen weten het gebied al jaren te vinden en te waarderen. De prachtige stranden, met zicht op de Voordelta zijn een trekpleister. De Kop van Schouwen en de Voordelta zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden. Bijzondere natuurgebieden om te koesteren én om van te genieten!

Meer informatie

Voor meer informatie over Gastheren van het landschap kunt u terecht op de IVN website of bij IVN Zeeland:

Rita de Ligt-van der Zee, 0113-211675, h.de.ligt@ivn.nl.

 

Algemene informatie

donderdag 24 november 2016 - 13:30 tot donderdag 15 december 2016 - 17:00
Locatie: 
Kop van Schouwen
Nederland
Contactpersoon: