Workshops

Tijdens de conferentie zal keynote spreker Jolanda Maas ons meenemen in de nieuwste inzichten over de bewezen effecten van natuur. Daarnaast is er dit jaar extra veel tijd voor het workshop programma, waarbij ruimte is voor kennisdeling, praktische tips en netwerken.

tabel workshops

W 1 Urban health academy: een gezonde leefomgeving en gezond gedrag

Door: Nick Pruijn

Het doel van de UHA is om maatschappelijke vraagstukken op te pakken op het gebied van de gezonde leefomgeving en gezond gedrag. Hieraan zijn verschillende kennisgebieden en meervoudige doelstellingen verbonden, met sociale, gezondheids-, ruimtelijke, voeding, tuinbouw, dierhouderij en duurzaamheidsaspecten. 

In deze workshop gaan we met actuele kennisvragen aan de slag. Welke obstakels ervaren steden op het snijvlak van natuur en gezondheid? Hoe kunnen interdisciplinaire studentengroepen uit het groene en sociale onderwijs het werkveld versterken? Hoe kan verstedelijking plaatsvinden zonder dat het een negatieve invloed heeft op de gezonde leefomgeving?

Doelgroep workshop:

Docenten uit het groene onderwijs, docenten uit sociale-en gezondheidsonderwijs, beleidsmakers gemeenten, adviseurs groen, gezondheid, ruimtelijke ordening, sociaal domein, beleidsmaker/adviseur GGD, specialisten groen of gezondheid, sociale ondernemers, wijkregisseurs, managers, projectleiders

Workshopbegeleider
nick pruijn

Als Regional Businessdeveloper van het Kenniscentrum voor Natuur en Leefomgeving (KCNL) voor de regio Zuid West Nederland is het mijn taak om invulling te geven aan de tripelhelix transitie van de groene kennisinstellingen. Kort gezegd betekent dit dat het groene onderwijs duurzame samenwerkingsrelatie aangaat met overheden, ondernemers en omgeving in de regio. Vanuit het KCNL zet ik samen met groene kennisinstellingen en werkveld partijen projecten op met meerwaarde voor de Natuur en Leefomgeving.

 

W 2 Bewust leiding geven

Door: Renuka Devi

Haal je nog voldoening uit je leidinggevende rol? Deze workshop gaat niet over hóe je leiding moet geven maar is bedoeld ter inspiratie en ondersteuning voor diegenen die leiding geven. Getalenteerde werknemers aantrekken, ontwikkelen en behouden in deze nieuwe tijd vraagt om bewust leiderschap. Bij afwezigheid hiervan vergroot het de kans op burn-out of stress gerelateerde klachten. Het is dus heel belangrijk om bewust leiding te geven. Wat is bewust leiding geven precies? De belangrijkste aspecten worden in deze levendige workshop besproken. Ook de meest essentiële aspecten die vaak genegeerd worden in soortgelijke workshops zullen aan bod komen. Zin om geïnspireerd te raken? Kom dan gerust!

Doelgroep workshop:

Beleid en bestuur, onderwijsinstellingen, ouderen- en gezondheidszorg, preventie en wijk, mantelzorg, vrijwilligerswerk in zorg of natuur en natuurbeleving.

Workshopbegeleider
workshopgever1

Deze workshop wordt verzorgd door Renuka Devi. Zij heeft gewerkt in een crisisopvang voor vrouwen, in de verslavingszorg en in de psychiatrie. Als ondernemer helpt zij mensen bewuster te leven zodat zij meer uit het leven kunnen halen. Zij is ruim twintig jaar coach en zet zich in voor duurzame inzetbaarheid. Zij biedt praktische tools voor een bewust en bloeiend leven en bewust leiderschap. Opdrachtgevers zijn o.a. universiteit Utrecht Ibis hotels, KPMG.  

 

W 3 Bewust werken

Door: Renuka Devi

Een levendige workshop over de basisprincipes van bewust werken. Bewust werken zorgt voor meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit Je leert eenvoudige praktische oefeningen en je krijgt tips voor het dagelijks leven om op een bewuste manier te werken. Kom en beleef het mee!

Doelgroep workshop:

Ouderen- en gezondheidszorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk in zorg of natuur, beleid en bestuur, preventie en wijk, onderwijs en natuurbeleving.

Workshopbegeleider
workshopgever1

Deze workshop wordt verzorgd door Renuka Devi. Zij heeft gewerkt in een crisisopvang voor vrouwen, in de verslavingszorg en in de psychiatrie. Als ondernemer helpt zij mensen bewuster te leven zodat zij meer uit het leven kunnen halen. Zij is ruim twintig jaar coach en zet zich in voor duurzame inzetbaarheid. Zij biedt praktische tools voor een bewust en bloeiend leven en bewust leiderschap. Opdrachtgevers zijn o.a. universiteit Utrecht Ibis hotels, KPMG.  
 


W 4 One Health: duurzaam omgaan met dieren en natuur in de stad

Door: Tineke Kramer, Martijn Stijntjes en Dr. Fedor Gassner

Tijdens deze workshop leer je wat One Health betekent en waarom dit van belang is wanneer natuur, dieren en zorg samenkomen. Dieren en natuur worden steeds vaker ingezet vanwege hun positieve effecten op de gezondheid van mensen. Dit is iets heel natuurlijks. Maar wanneer het gaat om mensen met een kwetsbare gezondheid is het belangrijk om goed na te denken over hoe je dieren en natuur gaat inzetten. Hoe doe je dit op een verantwoorde manier, zodat het gezond en leuk blijft voor zowel mens als dier? Hoe voorkom je tekenbeten, q-koorts of vogelgriep in een instelling of stadspark? Hoe richt je het beleid en je dagelijkse werk hierop in? Met dit soort vragen gaan we, a.h.v. leuke casuïstiek en praktijkvragen, aan de slag tijdens deze workshop! 

Doelgroep workshop:

Ouderen- en gezondheidszorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk in zorg of natuur, beleid en bestuur, preventie en wijk, onderwijs en natuurbeleving.

Workshopbegeleiders
w4

Tineke Kramer is dierenarts en specialist veterinaire volksgezondheid, werkzaam bij Hogeschool Inholland als docent en expert One Health. Haar vakgebied richt zich op de relatie tussen mens en dier, en hoe we hier op een duurzame manier mee om kunnen gaan. Ze heeft veel ervaring met workshops voor o.a. veehouders, kinderboerderij medewerkers, artsen, dierenartsen en ambtenaren. Allen gericht op zoönosen (ziektes overdraagbaar van dier op mens) en hoe we goed met de dieren omgaan, zodat alle positieve effecten kunnen blijven bestaan. w41

Martijn Stijntjes is dierenarts en specialist veterinaire volksgezondheid i.o., werkzaam bij de GGD Hart voor Brabant. Hij is daar adviseur op het gebied van milieu, veehouderij en zoönosen. 

Dr. Fedor Gassner is sinds 2015 zelfstandig adviseur op het raakvlak van biologie en volksgezondheid. Na promotie op ecologie van ziekt van Lyme fedorgassnerwerkte Gassner voor de Natuurkalender, natuurbericht.nl en het RIVM. Als zelfstandig adviseur werkt Gassner regelmatig samen met GGD’en aan het delen van kennis en uitvoeren van onderzoek, bijvoorbeeld naar teken in het groen in de bebouwde kom.


 


 

W 5 Grijs, Groen & Gelukkig: ervaringen met groen in de ouderenzorg 

Door: Peter Mol en diverse vertegenwoordigers van zorginstellingen

Meer dan 50 zorginstellingen hebben de laatste jaren, mede ondersteund vanuit het programma Grijs, Groen & Gelukkig ervaringen opgedaan met de inzet van groen en natuurbeleving in de ouderenzorg. In deze workshop delen medewerkers uit diverse zorginstellingen hun ervaringen. Wat droeg bij aan gelukkiger ouderen, wat waren succesfactoren, maar ook: wat maakte de realisatie van de ambities lastig? Op basis van de input wordt aan deelnemers gevraagd suggesties te doen voor het versterken van groen in de hele ouderenzorg. Hoe kunnen we zorgen dat natuurbeleving een vast en structureel onderdeel wordt in de zorg?

Doelgroep workshop:

Ouderen- en gezondheidszorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk in zorg of natuur, beleid en bestuur, preventie en wijk, onderwijs en natuurbeleving.

Workshopbegeleiders

peter mol

In de eerste ronde zijn de inleiders Marja Vijn (ZGR Raalte) en Willy Schuurman (Parkhuis, Dordrecht).

In de tweede ronde zijn de inleiders Hanneke Roskam (Zorggroep ter Weel, Goes) en Henny Beemsterboer en Lindsey LeFeber (Brentano, Amstelveen).
Beide workshops worden begeleid door Peter Mol.


 

 

W 6 Netwerkbijeenkomst: Gezonde Buurten

Door: Miranda Verburg & Rutger de Graaf 

Jantje Beton en IVN voeren in opdracht van VWS het programma ‘Gezonde Buurten’ uit. Twaalf buurten, verdeeld over Nederland, worden gezond gemaakt door een reeks interventies op het gebied van natuur en spelen. De buurtbewoners worden nauw betrokken bij het programma. In deze netwerkbijeenkomst kunnen deelnemers en geïnteresseerden in het project elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen.

Doelgroep workshop:www

Ouderen- en gezondheidszorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk in zorg of natuur, beleid en bestuur, preventie en wijk, onderwijs en natuurbeleving.

Workshopbegeleider

Miranda heeft een passie voor spelen. Daarom past de slogan van Jantje Beton – Je bent nooit te oud om te spelen – perfect bij haar. Als projectleider van het programma Gezonde Buurten zet ze bewezen heilzame effecten van spelen en natuur in om een buurt gezond te houden/krijgen.rutger de graaf
‘De eerste stap om een wijk gezond te krijgen, is de wijk te betrekken’, aldus Miranda Verburg. 

In zijn werk als innovator in de langdurige en kortdurende zorg leerde Rutger de Graaf de kracht van natuurbeleving kennen. Hij koppelt natuurbeleving, groene activiteiten, cursussen, fysieke vergroening, onderzoek en ‘groene’ vrijwilligers aan zorginstellingen. ‘De uitdaging ligt vaak in de borging van natuurbeleving. Dat kan alleen als we de medewerkers betrekken.

 

W 7 De Natuurkoffer: op groene visite bij ouderen

Door: Ruben Mulder

Ken je dat heerlijke gevoel na een dagje in de natuur? Je hoofd is weer fris, en je bent helemaal tot rust gekomen. Voor veel bewoners van een zorgorganisatie is dat gevoel niet vanzelfsprekend. Zij kunnen vaak niet meer naar buiten. Daarom brengen we met de Natuurkoffer de natuur van buiten naar binnen. Met de Natuurkoffer ga je op groene visite bij ouderen om hun zintuigen te prikkelen: de geur van dennennaalden, het zien van natuurbeelden, het voelen aan een ruwe bolster van een kastanje. Hierdoor komen herinneringen naar boven die aanleiding zijn voor een gesprek.

Doelgroep workshop:

Ouderen- en gezondheidszorg, mantelzorg, vrij-
rmulderwilligerswerk in zorg of natuur, beleid en bestuur, preventie en wijk en natuurbeleving. 

Workshopbegeleider

Dat buiten zijn de mogelijkheid biedt tot rust te komen en de gehaaste wereld even achter zich te laten wil Ruben Mulder voor iedereen mogelijk maken. Als projecteider Natuur & Gezondheid probeert hij iedereen in staat te stellen de natuur te beleven, van ouderen in zorginstellingen tot kinderen in vrouwenopvangcentra.

 

W 8 Groene Gezonde Ziekenhuizen

Door: Dr. Jolanda Maas & Dr. Karin Tanja-Dijkstra

Tijdens deze workshop krijgt u meer inzicht in waarom het belangrijk is aandacht te hebben voor natuur ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van ziekenhuispatiënten. Hiervoor gebruiken we inzichten uit het project Groene Gezonde Ziekenhuizen en gaan we met de workshopdeelnemers in discussie. Hiernaast brengen we middels het geven van goede voorbeelden uit binnen- en buitenland in kaart waar mogelijkheden liggen om natuur in het ziekenhuisw8jolanda  te integreren. 

Doelgroep workshop:

Ouderen- en gezondheidszorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk in zorg of natuur, beleid en bestuur en natuurbeleving. 

Workshopbegeleider
 

Jolanda Maas en Karin Tanja-Dijkstra werken aan de sectie Klinische Psychologie van karinde Vrije Universiteit Amsterdam. Zij houden zich al verschillende jaren bezig met onderzoek naar de relatie tussen Natuur & Gezondheid. Samen met Agnes van den Berg onderzoeken ze binnen het project Groene Gezonde Ziekenhuizen wat de effecten zijn van natuur in ziekenhuizen op de gezondheid en het welzijn van patiënten. 

 

W 9 Groen werkt: het effect van planten in de zorg

Door: Lindsey Le Feber, Jolanda Kraan en Tia Hermans

In deze workshop vertellen we wat planten kunnen betekenen voor medewerkers en bewoners van PG afdelingen in verzorgingstehuizen. Niet alleen het effect dat planten hebben op de luchtkwaliteit, maar met name ook wat planten betekenen voor het welbevinden van deze kwetsbare groep van mensen en hun verzorgers. In kleine groepw9en discussiëren we over hoe groen ook in uw organisatie van meerwaarde kan zijn. Wie een plattegrond van zijn/haar locatie meebrengt, kan locatie specifiek advies krijgen.

Doelgroep workshop:

Ouderen- en gezondheidszorg, mantelzorg, vrijwilligerswerk in zorg of natuur, beleid en bestuur en natuurbeleving.

Workshopbegeleiderw91

Lindsey Le Feber is activiteitenbegeleidster in zorginstelling Brentano, Amstelveen.

Jolanda Kraan en Tia Hermans werken bij Wageningen Environmental research en hebben, samen met collega’s van o.a. Fytagoras, IVN, Donkergroen, e.a. onderzoek uitgevoerd naar het effect van groen op gezondheid in zorginstellingen in bedrijven. 

 

W 10 Storytelling: de magie van jouw verhaal

Door: Wim Ruis

Een goed verhaal, op het juiste moment ‘goed’ verteld, kan een wereld van verschil maken. Het kan inzicht geven, mensen in beweging zetten, aansporen, het kan verlichten, opluchten, verbinden en gedrag beïnvloeden. 
In deze workshop leer je de beginselen over hoe jij storytelling kunt toepassen voor jouw droom en/of eigen verhaal over natuur en gezondheid. 

Doelgroep workshop:

Ouderen- en gezondheidszorg, mantelzorgm, vrijwilligerswerk in zorg of natuur, beleid en bestuur, preventie en wijk, onderwijs en natuurbeleving.

Workshopbegeleider
foto wim

Wim Ruis is opgeleid als chief storyteling en werkzaam binnen IVN.  Hij is volop actief met de win-win natuur en gezondheid met programma’s voor ouderen, mantelzorgers en scholen. Met  storytelling begeleidt en traint hij ondernemers, vrijwilligers en collega’s . Zijn missie is om met inspirerende authentieke verhalen mensen in hun hart te raken en ze voor de natuur in beweging en verbinding te krijgen.

 

W 11 Biophilia: maak verbinding met de natuur in de bebouwde omgeving

Door: Juul Rameau

Biophilia beschrijft de aangeboren relatie tussen mensen en (de rest van de) natuur. Net als al het andere leven op deze planeet, maken wij deel uit van een groter geheel. Verbinding maken met natuur in de gebouwde omgeving noemen we ‘Biophilic Design’. Vele wetenschappelijke studies bewijzen dat natuur of een natuurgelijkende omgeving positieve effecten heeft op onze gezondheid en welbevinden. 

In deze workshop ga je structuurdrukken toepassen en maak je je eigen Biophillic Design.  

Doelgroep workshop:

Iedereen

Workshopbegeleider
w11

Rameau is gefascineerd door patronen en structuren die zij vindt in de natuur. Deze vondsten slaat zij op in haar ‘Wunderkammer’ wat fungeert als archief van waaruit zij haar ontwerpen maakt. Vanuit indrukken die de natuur bij haar achterlaat creëert zij een eigen beeldtaal waarbij formaat er niet toe lijkt te doen. Van toegangspoorten tot gevelbekleding en van ruimte verdelers tot sculpturen Studio Juul Rameau creëert in een eigen beeldtaal die linkt aan de natuur.

W 12 Groen, het vergeten medicijn?

Door: Annette Postma

Overzicht van wetenschappelijk bewezen effecten van natuur op gezondheid en welzijn. Voor welke doelgroepen zijn die effecten te verwachten? 
In deze workshop is (onder voorbehoud) ook de lancering van een infographic waarin deze bewijzen worden samengevat. Deze infographic wordt met wetenschappers en praktijkmensen ontwikkeld.  

Er volgt een korte reflectie op de infographic en de huidige stand van wetenschap door zorgverleners uit de praktijk. Wat kunnen zij hiermee?
En afsluitend een gesprek met de deelnemers: wat heeft welke zorgsector van natuurorganisaties en anderen nodig om deze kennis verder in praktijk te brengen? Wie kan welke actie ondernemen?  

Doelgroep workshop:

Ouderen- en gezondheidszorg, beleid en bestuur, preventie en wijk, onderwijs,  natuurbeleving

Workshopbegeleider
annette

Annette is bewegingswetenschapper met specialisaties gedragsverandering en samenwerkingsprocessen. Ze is zelfstandig gevestigd en heeft ruime ervaring als docent, ontwikkelaar en procesregisseur in preventieve gezondheidszorg, eerstelijn en bij natuurorganisaties.  Zij begeleidt netwerkbijeenkomsten, geeft nascholingen en leidt projecten op het gebied van Natuur en Gezondheid. Zo is zij betrokken bij Netwerk Groene Gezonde Leefomgeving NH, Huisartsen Nascholing Natuur en Gezondheid, Vergroenen Diabetes Challenge en Weeting.nl.

W 13 Stadssafari: Speelnatuur, waarom en hoe ziet dat er dan uit?

Door: Wim van Schie

Door kennis te maken met deze speelnatuur en zelf te ervaren wat het met je doet, zal ik laten zien hoe een rijke speel/leer omgevingen hier vorm gegeven is.

In deze speeltuin zijn alleen natuurlijke materialen te vinden. Kinderen kunnen er de tijd vergeten op heuvels, tussen struikgewas en rond waterpartijen met rietoevers en houtwallen. Ook hebben veel dieren hier hun thuis gevonden, die de kinderen dan ook kunnen ontmoeten.
Hier is dus ook echt de herfst te ontdekken/ervaren, veel beter dan op pagina 13 van je werkboekje in de klas!

Doelgroep workshop:

Vrijwilligerswerk in zorg of natuur, beleid en bestuur, preventie en wijk, onderwijs en natuurbeleving.

Workshopbegeleider
wim van schie

Wim van Schie is 35 jaar in het basisonderwijs werkzaam geweest. Nu traint hij basisschoolteams die de zaakvakken in samenhang willen onderwijzen. Als lid van het IVN is hij lid van het docententeam, dat onder andere gidsen en natuurouders opleid. Ook houd hij zich bezig met de bijscholing van gidsen die met specifieke doelgroepen willen werken. Maar hij is vooral natuurgids, die tijdens een excursie kinderen en volwassenen wil laten ervaren dat er veel zelf te ontdekken valt als je al je zintuigen mee laat doen en de opmerkzaamheid die je van nature hebt weer in te schakelen.