Over Conferentie Natuur & Gezondheid

Het verbinden van mens en groen

Een groene gezonde leefomgeving? Ja natuurlijk, zou iedereen zeggen. En terecht, want groen doet je goed. Een groene leefomgeving kan bijdragen aan een samenleving waarin burgers een gezonder en socialer leven leiden. Maar hoe zorgen we ervoor dat deze groene leefomgeving wordt gecreëerd in wijken, bij scholen en rondom zorginstellingen? Hoe breng je nu juist dié mensen naar het groen die dat niet uit zichzelf doen? Hoe zorgen we dat mensen die het nodig hebben, hun ‘groen op recept’ krijgen? 

Praat mee en laat je inspireren tijdens de derde editie van de Conferentie Natuur & Gezondheid.
Wanneer: Donderdag 22 november 2018, 10.00-16.00 uur
Waar: Inholland te Delft. 

Praat mee

Een groene gezonde leefomgeving vergt een gezamenlijke inspanning van bestuurders, gemeenten, sociale organisaties, vrijwilligers, zorgorganisaties, groene kennisinstellingen en betrokken burgers. Op de conferentie komen deze verschillende groepen samen.

Een groen en gezond 2019?

Keynotespreker Jolanda Maas, Vrije Universiteit Amsterdam, deelt in een interactieve sessie de nieuwste wetenschappelijke inzichten, verkregen uit haar onderzoeken naar groene schoolpleinen, vrouwenopvang en gemeentelijke groenvoorziening. Daarnaast zal ze ingaan op de uitdagingen die er liggen om natuur écht aan te wenden voor welzijn en gezondheid. 

Workshops

Na deze inleiding gaan we aan de slag: groen moet je doen! In drie workshoprondes is er ruimte voor kennisdeling, praktische tips en netwerken. Bovendien kan je de kracht van natuur zelf ervaren. Je kan deelnemen aan de volgende workshops: 

•    Biophilia: maak verbinding met de natuur in de bebouwde omgeving
•    Urban health academy: een gezonde leefomgeving en gezond gedrag
•    One Health: duurzaam omgaan met dieren en natuur in de stad
•    Bewust leidinggeven 
•    Bewust werken
•    Groen: het vergeten medicijn? 
•    Grijs, Groen & Gelukkig: ervaringen met groen in de ouderenzorg
•    Natuurkoffer: op groene visite bij ouderen
•    Groen werkt: het effect van planten in de zorg
•    Netwerkbijeenkomst Gezonde Buurten
•    Groene Gezonde Ziekenhuizen
•    De waarde van natuur in de vrouwen- en maatschappelijke opvang
•    Storytelling: de magie van jouw verhaal
•    Stadssafari: ga naar buiten om de natuur te ervaren!

Boeklancering: alle ouderen naar buiten

We sluiten de dag af met de uitreiking van het eerste exemplaar van het boek ‘Alle ouderen naar buiten’ aan schrijfster Marion Bloem. Zij schrijft in haar roman (Haar goede hand) over haar dementerende moeder en zal haar ervaringen delen. Vanuit het programma Grijs, Groen & Gelukkig heeft IVN veel kennis en ervaring opgedaan over groene dagbesteding voor ouderen. Welke activiteiten spreken ouderen aan? Wat kan je doen met ouderen die minder mobiel zijn? Hoe betrek je iemand met dementie bij de natuur? Al deze kennis en ervaring bundelen we in samenwerking met Jasper de Ruiter en Marieke Dijksman, in een buitenactiviteitenboek voor ouderen. Met dit boek willen we de zorginstellingen, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers inspireren om vaker en doelgerichter met ouderen naar buiten te gaan en zo de kwaliteit van hun leven te vergroten.

Kijk hier voor uitgebreide informatie over het programma en meld je direct aan!

Aanmelden

IVN Natuureducatie organiseert deze conferentie samen met ActiZ, Inholland en het OnderwijsVernieuwingsProgramma.