Over Conferentie Natuur & Gezondheid

IVN Conferentie Natuur & Gezondheid

Groen is gezond! Uit onderzoek blijkt dat contact met de natuur en groen zorgt voor meer geluk en minder stress. IVN zet zich in om alle mensen overal in Nederland toegang tot natuur en natuurbeleving te bieden. Kinderen, volwassenen, en ook kwetsbare groepen zoals ouderen in verpleeghuizen. Sinds 2016 organiseert IVN jaarlijks de conferentie Natuur & Gezondheid. Voor kennisdeling, netwerken en het aanboren van nieuwe inspiratie rondom dit thema.

Voor wie

Natuur & Gezondheid is interessant voor diverse groepen: bestuurders, gemeenten, sociale organisaties, zorgorganisaties, groene kennisinstellingen, betrokken burgers en vrijwilligers. Op de conferentie brengen we deze groepen samen.

Conferentie 2018

In deze editie van onze jaarlijkse conferentie Natuur en Gezondheid stond de groene en gezonde leefomgeving centraal. Een groene leefomgeving kan bijdragen aan een samenleving waarin burgers, ook bij fysieke, emotionele en sociale problemen, een gezonder en socialer leven leiden. Hoe zorgen we ervoor dat deze groene leefomgeving wordt gecreëerd in wijken, bij scholen en rondom zorginstellingen? Blik mee terug en lees het verslag.