Workshops

Cliëntgericht groen werken

In deze workshop bespreken we de Grijs, Groen en Gelukkig aanpak voor het betrekken van cliënten van zorginstellingen. Het ontsluiten van groene buurtkracht speelt daarin een belangrijke rol. Want met omwonenden, bewonenden, nieuwe vrijwilligersgroepen, kinderen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt én zorgvragers kunnen de wereld stukje bij beetje groener, mooier en gelukkiger maken.

Door: Rutger de GraafRutger de Graaf

In zijn werk als innovator in de langdurige en kortdurende zorg leerde Rutger de Graaf de kracht van natuurbeleving kennen. Hij koppelt natuurbeleving, groene activiteiten, cursussen, fysieke vergroening, onderzoek en ‘groene’ vrijwilligers aan zorginstellingen. ‘De uitdaging ligt vaak in de borging van natuurbeleving. Dat kan alleen als we de medewerkers, vrijwilligers, zorgvragers, mantelzorgers
en omwonenden weten te betrekken.’


De Natuurkoffer: wat is het, wat brengt het?

De Natuurkoffer is een koffer vol natuurproducten om (dementerende) ouderen die niet goed ter been zijn de natuur te laten beleven zonder dat zij daarvoor de deur uit hoeven. Tijdens deze workshop beleef je zelf hoe de zintuigen worden geprikkeld: de geur van dennennaalden, het zien van natuurbeelden, het voelen aan een ruwe bolster van een kastanje, het proeven van zelfgemaakte bramenjam. Bij ouderen brengt dit herinneringen naar boven die aanleiding zijn voor een gesprek. Het kan gaan over de kindertijd, jeugdherinneringen, het gezinsleven, oude gewoonten of over werk. De natuur wordt zo ingezet als middel om herinneringen op te halen, gesprekken te stimuleren en het sociaal isolement te doorbreken.

Door: Thea Scheepe en Albertien Frans

Thea Scheepe en Albertien Frans zijn enthousiaste IVN-vrijwilligers met een passie voor natuur. Zij werken al jaren met de Natuurkoffer op diverse zorglocaties. Thea Scheepe en Albertien Frans delen in deze workshop ervaringen met de natuurkoffer en laten zien wat het voor ouderen en dementerenden kan doen. Meer informatie over de natuurkoffer? Kijk hier.
 

Fysiek vergroenen

In deze workshop ga je onder begeleiding van NL Greenlabel zelf aan de slag met het fysiek vergroenen van een ruimte. Dit doen we een speciale proefkamer in het zorgcentrum: de normale realiteit. Waar moet je rekening mee houden bij het vergroenen van een ruimte? Hoe kies je duurzame producten en materialen bij het vergroenen van de ruimtes. En hoe kun je meehelpen aan het creëren van een gezonde en duurzame leefomgeving?

Door: NL Greenlabel (Mattijs van Dalen)

NL Greenlabel heeft tot doel het creëren van gezonde en een duurzame leefomgeving waarbij mens en natuur in balans zijn. Het gebruik van duurzame producten en materialen en groen in de ruimste zin van het woord staan hierbij centraal. Bewustwording creëren bij mensen staat hierbij voorop; ‘Het wordt tijd dat we groen niet meer als decoratie zien maar als basis voor een beter leven op het gebied van gezondheid, sociale cohesie en economie.’
 

Het effect van plantenwanden

In diverse zorgcentra en kantoren in Nederland zijn door de Universiteit van Wageningen plantenwanden geplaatst. Tia Hermans onderzoekt het effect van deze plantenwanden op de bewoners en medewerkers. Voor de plantenwanden is een keuze gemaakt uit 85 planten. Ze moeten tegen een stootje kunnen en vooral niet giftig zijn of allergie veroorzaken. In plantenwanden zijn sensoren aangebracht die onder andere de luchtkwaliteit, temperatuur en vochtigheid meten. Via een draadloze verbinding gaan de gegevens naar de onderzoekers. De verwachting is dat de plantenwand een positief effect op de bewoners en medewerkers heeft.

Tia Hermans licht in deze workshop het bijzondere onderzoek toe en wil samen met alle workshopdeelnemers praktijkervaringen uitwisselen. Welke informatie zou jij uit het onderzoek willen halen en wat zou je in te toekomst graag willen laten onderzoeken? Een boeiende sessie waarin jouw inbreng van groot belang is.

Door: Tia HermansTia Hermans

Tia Hermans is onderzoeker, verbonden aan WUR (Wageningen Environmental Research). Zij heeft een veehouderijachtergrond van opleiding en achtereenvolgens gewerkt voor Stichting onderzoek wereldvoedselvoorziening, Praktijkonderzoek Rundveehouderij, Staring Centrum en Alterra. Tia coördineert beleidsondersteunend onderzoek voor het ministerie Eeconomische Zaken op het terrein agro en natuur. Zij is met name geïnteresseerd in het effect van groen op welbevinden en gezondheid van mensen. Zo heeft zij recent gewerkt aan verkenning wat gezondheidsprofessionals nodig hebben om meer te doen met groen ten behoeve van de gezondheid.

 

Buitenwandeling voor (begeleiders van) mensen met dementie

Natuur doet je goed, ook mensen met dementie! Jong en oud knapt op van een wandeling in de natuur. Voor mensen met dementie is dat niet anders. Toch komen zij vaak weinig in de natuur, op de eerste plaats omdat ze meestal afhankelijk zijn van iemand die hen begeleidt. Hoe bereik je nu dat de positieve effecten die de natuur heeft ook ten goede komen aan mensen met dementie? Met dat doel voor ogen biedt IVN een training aan die gericht is op de begeleiders van mensen met dementie: vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten. In de training maken zij kennis met allerlei gemakkelijk te gebruiken ideeën en suggesties voor activiteiten die je kunt doen als je gaat wandelen met iemand met dementie. Een wandeling in een tuin, een park of in de natuur wordt er voor allebei een stuk leuker en ontspannener door. De training is door IVN inmiddels enige tientallen keren gegeven aan zorginstellingen, gemeenten en centra voor dagbesteding.

Tijdens de workshop, die buiten plaatsvindt, maak je kennis met de opzet van de training en enkele werkvormen daaruit.

Door: Mari Verstegen

Mari Verstegen is bioloog en heeft de training, samen met enkele zorginstellingen ontwikkeld. Mari werkt als ZZP-er voor IVN en biedt daarnaast ook andere activiteiten aan op het vlak van natuur, ontspanning en zingeving.
 

Hoe bomen schilderen leidt tot kleurrijke verhalen

Ella Steenmeijer laat in haar workshop ‘bomen schilderen’ bewoners even loskomen uit hun dagelijkse routine doordat zij vol overgave aan het schilderen gaan. Ze vinden het leuk om keuze te hebben uit alle kleuren verf en zelf te mogen bepalen wat ze doen. Alles is goed. De boom vormt een mooie ingang voor een gesprek. Op de vraag: ´waarom deze boom?´ komen er vele vaak hele positieve herinneringen naar boven. Die dan vervolgens gedeeld worden met de anderen. Er is veel begrip. Je ziet de uitdrukking op gezichten van deelnemers veranderen. Als het resultaat van alle bewoners ook nog ‘geëxposeerd’ wordt in de zorginstelling blijft dat trotse gevoel nog heel lang hangen.

In deze workshop ga je zelf aan de slag met een bijdrage voor het virtueel Koningsbos een uniek bos, een online platform, dat bestaat uit geschilderde bomen. Zo ervaar je zelf dat je met simpele materialen en beetje aanmoediging tot prachtige schilderijen en ontmoetingen komt.

Door: Ella SteenmeijerElla

Ella Steenmeijer rondde de kunstacademie in Groningen af en startte een eigen atelier op jonge leeftijd. Ella woont en werkt in Zeewolde als beeldend kunstenaar. Veelzijdigheid staat hoog in haar vaandel: naast haar werk als beeldend kunstenaar geeft zij trainingen bij bedrijven, overheid en opleidingscentra en heeft zij meer dan duizend ideeën om met kleuren en schilderijen bezig te zijn. De trainingen staan altijd in het teken van creativiteit ontdekken in de mens. Haar werk als beeldend kunstenaar kenmerkt zich door uniek materiaal- gebruik, heldere kleuren en duidelijke vormen. Het heeft een zeer eigen signatuur.

 

Effectief brainstormen: groene dagbesteding

In deze interactieve sessie, onder leiding van Stella Venema, komen vier actuele cases rondom ‘de Kalender groene dagbesteding’ aan bod. Als deelnemer kun je zelf je eigen vraagstuk inbrengen over alle mogelijke groene activiteiten. In twee- of drietallen kom je in 7 minuten tot ideeën en oplossingen. De korte brainstomsessies zijn praktijkgericht en geven altijd antwoord op de kernvragen: Hoe kom je samen tot resultaat? Hoe werk je van plan naar uitvoering?

In deze workshop leer je werken via de slimme methodiek van kort ‘rond de klok’ brainstormen. Je kan de nodige inspiratie en feedback ontvangen op een eigen case en leren van de praktische ervaring van andere deelnemers.

Door: Stella VenemaStella Venema

Stella Venema is IVN-projectsecretaris bij NLDelta. Zij geeft invulling aan de programmalijn van NLDelta, waarmee in Zeeland meer aandacht komt voor de positieve  gezondheidseffecten van de natuur op de mens. Stella ondersteunt de partners om samen met alle stakeholders de hoge ambities uit het bidbook ‘Dit is onze Natuur’ te realiseren.
 

Groene Fondsenwerving

Vergroening kost natuurlijk ook geld. Vaak hebben instellingen weinig extra middelen beschikbaar en IVN is als maatschappelijke organisatie ook afhankelijk van fondsen, subsidies en andere middelen. Hoe kunnen we in onze samenwerkingstrajecten zorgen voor voldoende extra middelen? Welke fondsen zijn er zoal, wat zijn goede tips voor het benaderen van fondsen? Welke mogelijkheden zien de instellingen? In deze workshop neemt Harma Smit je mee in wereld van fondsenwerving.

Door: Harma SmitHarma Smit

Harma Smit is landelijk relatiemanager IVN. De natuur terugbrengen in de harten van mensen sluit goed aan bij haar persoonlijke drijfveren. Zij weet als geen ander dat het pad van geluk en gezondheid via de natuur loopt. Met samenwerkingspartners werkt zij in teamverband aan fondsenwerving voor de mooie groenprojecten van IVN. ‘Het geeft mij voldoening om samen met projectleiders en marketingcommunicatie te werken aan sterke voorstellen die leiden tot financiering. Vandaar mijn motto : Samen doen = samen poen’.

 

Natuurherinneringen en natuurbeleving op zorgcentra

Voor de zorg is het belangrijk dat je activiteiten biedt zonder de zorg te belasten. Dat kan heel goed vanuit de natuur. Denk aan het vertellen van (persoonlijke) natuurverhalen en het tonen van seizoensmaterialen van buiten, voorwerpen, (opgezette) dieren, (school-)platen, oude voorwerpen etc. Door de zintuigen te prikkelen met mooie beelden, herkenbare geluiden, reuk (van kruidnagel tot mottenbal) en vooral ook de tast (herinneren met je vingers) komen herinneringen boven.

In deze workshop zal Herman de Jongh je inspireren voor het zelf opzetten en uitvoeren van activiteiten voor ouderen. Diverse werkvormen komen aan bod en ervaringen worden  uitgewisseld. Je ontvangt duidelijke en bruikbare voorbeelden om direct in de praktijk te brengen. Ook deelt Herman kennis over het betrekken van kinderen en basisscholen.

Door: Herman de JonghHerman

Herman de Jongh is werkzaam bij IVN op het Woldhuis te Apeldoorn. Zijn achtergrond: bosbouw, natuurbeheer, projectleider educatieve projecten & producten, organisatie natuurwerkweken, voorzitter NatuurOntdekkers, 12 jaar ervaringen met uiteenlopende zorgprojecten en intergenerationele activiteiten, vertegenwoordiger van IVN in de werkgroep NME van de Benelux.

 

Betekenis van groene dagbesteding in de stad

Voorzieningen voor dagbesteding sluiten niet altijd aan op de wensen en mogelijkheden van mensen met dementie. Dagbesteding op een zorgboerderij blijkt een voorziening die mensen met dementie en hun mantelzorgers vaak wel aanspreekt. Gezien deze positieve ervaringen is er interesse voor vergelijkbare plekken in steden. Dit gebeurt steeds vaker in de vorm van stadsboerderijen, buurttuinen die worden opgezet door wijkbewoners en zorginstellingen die hun tuin openstellen voor thuiswonende mensen met dementie in de buurt. Er is echter nog weinig bekend over deze initiatieven. Hoe zien deze groene initiatieven eruit? Wat betekenen ze voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en de wijk? Wat zijn sterke en zwakke punten? Hoe zijn dergelijke initiatieven te financieren?

Jan Hassink van de Wageningen Universiteit doet onderzoek groene initiatieven voor dagbesteding. In deze workshop presenteert hij de voorlopige resultaten. Met name de betekenis van de groene initiatieven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Verder gaan we in gesprek over de mogelijkheden om dit type voorzieningen verder uit te breiden.

Door: Jan Hassink

Jan Hassink is werkzaam aan de Wageningen University en Research.

 

Duurzame vernieuwing in de zorg

Marieke de Vrij geeft al 30 jaar lezingen door het hele land. Voor bedrijven, organisatie en overheden op diverse vakgebieden geeft zij haar visie en inspiraties. Marieke wil graag bezieling terugbrengen, omdat zij gelooft dat je daardoor duurzame vernieuwing stimuleert en een maatschappelijke vooruitgang boekt. Marieke beschikt over bijzonder heldere, fijn zintuiglijke vermogens. Zij is in staat het collectief en individueel bewustzijn en de potentie die hierin ligt veelzijdig aan te voelen. Middels fijnzinnige bewoordingen werpt zij licht op levensvragen van grote individuele en maatschappelijke betekenis. Deze workshop biedt een unieke kans om eens vanuit het gevoel te kijken naar de (ouderen)zorg, nu en in de toekomst. Laat je verrassen en stel je open voor deze ervaring.

Door: Marieke de Vrij

Marieke de Vrij (1953), spiritueel trendsetter en maatschappelijk raadsvrouwe, inspireert velen om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis en bewustzijn te komen.