Programma

De kracht van voedsel

Mensen maken deel uit van de natuur en zijn voor voeding afhankelijk van de natuur. De keuzes die wij maken ten aanzien van het produceren en consumeren van voedsel hebben vice versa weer grote effecten op de natuur. Bovendien bepaalt de voeding die we tot ons nemen in belangrijke mate onze gezondheid. Dat geldt zeker voor kinderen, die nog een heel leven voor zich hebben.

Voedseleducatie voor een gezonde basis

Tal van educatieve campagnes en programma’s proberen bij te dragen aan een gezonde levensstijl voor kinderen en aan bewustzijn over duurzame voedselproductie. Veel scholen en kinderopvangorganisaties omarmen de Gezonde School en de Gezonde kinderopvang. Met moestuinen, een gezond traktatiebeleid, het stimuleren van water drinken of het tegen gaan van voedselverspilling wordt invulling gegeven aan voedseleducatie. Voedseleducatie legt daarmee een gezonde basis voor kind en natuur. Hoog tijd om het thema centraal te zetten tijdens de IVN Kind & Natuur tweedaagse!

Programma

Kosten en tickets