Buitenlesdag
Kind & Natuur
dinsdag07apr2020

Nationale Buitenlesdag verplaatst naar 22 september 2020

De Nationale Buitenlesdag is verplaatst naar dinsdag 22 september 2020. Eerder maakten wij bekend dat de oorspronkelijke datum 7 april niet door kon gaan. Dit komt door de maatregelen die nodig zijn om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De 2800 scholen die zich hebben aangemeld ontvangen vandaag een e-mail waarin we de nieuwe datum bekendmaken. Uiteraard blijft hun aanmelding gewoon staan. Scholen die zich nog niet hebben ingeschreven kunnen zich aanmelden via www.buitenlesdag.nl. We hopen dat alle leerlingen op de nieuwe datum weer volop naar buiten kunnen. Want wat is er nou leuker dan tijdens de les beestjes zoeken, optellen met sprongen of een geschiedenisrace?

Buitenlessen voor thuis 

Jantje Beton en IVN Natuureducatie vragen redacties om de nieuwe datum – 22 september 2020 – zoveel als mogelijk over te nemen in hun communicatiekanalen. Tot die tijd kunnen naast scholen, ook ouders inspiratie opdoen via www.buitenlesdag.nl voor buitenlessen thuis. Hier staan ruim 70 uitgewerkte buitenlessen die grotendeels gratis beschikbaar zijn. Ze helpen scholen bij het samenstellen van een aangepast lesaanbod en ouders bij het in beweging houden van hun kinderen.

Over de Nationale Buitenlesdag

De Nationale Buitenlesdag is een initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie om kinderen onder schooltijd meer te laten bewegen en meer buiten te laten komen. Door buiten les te krijgen, leren kinderen beter en effectiever. Buiten is er voor kinderen volop ruimte om te spelen, te bewegen, te ontdekken en te onderzoeken. Zowel scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal basis- of speciaal voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang kunnen meedoen.