Bestuurslid met Portefeuille Financiën

IVN zoekt een bestuurslid met portefeuille financiën 
Bevlogen bestuurder en financieel deskundig

IVN Natuureducatie is op zoek een bestuurslid met portefeuille Financiën voor het Landelijk Bestuur van de vereniging die vanuit inhoudelijke kennis en betrokkenheid wil bijdragen aan de missie van IVN. Voor deze vacature zoeken we naar een kandidaat met uitgesproken deskundigheid op het gebied van organisatie en financiën. 

De functie

Het bestuurslid met portefeuille Financiën is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de Vereniging, voor de informatie die nodig is voor het plannen, uitvoeren en controleren van het beleid en voor de externe verslaglegging. Je maakt deel uit van het Landelijk Bestuur. Je geeft mede leiding aan de vereniging en woont bestuursvergaderingen (zes maal per jaar) en Landelijke Raadsvergaderingen (vier maal per jaar) bij. 
Bij de uitvoering van je taken word je ondersteund door de afdeling Financiën en de afdeling Vrijwilligers van de Stichting IVN. De administratie van de Vereniging maakt integraal deel uit van de administratie van de Stichting. De gemiddelde tijdsbelasting voor bestuursleden ligt op ca. 1 tot 2 dagdelen per week.  

Ontwikkelingen in de functie

De vereniging en de beroepsorganisatie hebben een nieuwe meerjaren visie vastgesteld die richting geeft aan de koers voor de komende vijf jaar. De visie is te vinden op: https://www.ivn.nl/meerjarenvisie-ivn-2021.  Onderdeel van de visie is een verkenning naar een mogelijke nieuwe vorm van governance voor IVN. De discussie over de governance heeft mogelijk ook consequenties voor de financiële ordening van onze organisatie. Van het nieuwe bestuurslid verwachten wij een belangrijke adviserende en sturende rol in dit proces.

De taken

Als bestuurslid met portefeuille Financiën:

 • Ben je verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging.
 • Ondersteun je andere bestuursleden bij het opstellen van meerjarenbegroting en jaarbegroting.
 • Overleg je met de afdeling Financiën van de Stichting over de administratie van de Vereniging.
 • Verzorg je – in samenspraak met de afdeling Vrijwilligers – de toelichting bij het opstellen van plannen en rapportages, en adviseer je het Landelijk Bestuur over te nemen acties.
 • Overleg je met de financiële commissie die namens de Landelijke Raad het financiële beleid controleert. 

Profiel

Kennis en vaardigheden

 • HBO werk- en denkniveau.
 • Gedegen kennis van en ervaring met financiële administratie en verslaglegging.
 • Kennis van planning- en controlprocedures.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Visie op de (financiële) ordening van complexe organisaties.
 • Bekendheid en affiniteit met de activiteiten van IVN. 
 • Bestuurlijke ervaring in de sfeer van een vrijwilligersorganisatie. 

Competenties

 • Analytisch vermogen
 • Plannen en organiseren
 • Zorgvuldigheid
 • Adviesvaardigheid

Over IVN

IVN zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 130 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Samengevat

Wij bieden een mooie organisatie met gemotiveerde en deskundige vrijwilligers en professionals en een maatschappelijk relevante missie. Een uitdagend takenpakket. Een gedreven, veelzijdig en collegiaal bestuur met stevige wortels in de vereniging. Het betreft een onbezoldigde functie. Onkosten worden vergoed en er zijn mogelijkheden om je te ontwikkelen op bestuurlijk vlak. 

Interesse?

Stuur dan een CV en motivatiebrief naar vacatures@ivn.nl, ovv "Penningmeester" ter attentie van Rien Cardol, verenigingssecretaris. Je reactie ontvangen we graag uiterlijk 1 maart. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Rien Cardol, verenigingssecretaris, 06-48353808, r.cardol@ivn.nl