Bestuurlijke organisatie

Directeur-Bestuurder

Jelle de Jong is de directeur-bestuurder van IVN. Hij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en de uitvoering van de programma’s en activiteiten van de vereniging.

Raad van Toezicht

De vereniging IVN kent een Raad van Toezicht die tot taak heeft toezicht te houden op het beleid en op de algemene gang van zaken in de vereniging. De Raad van Toezicht staat geeft de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd advies.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Hans Gilissen (voorzitter)
  • José Hendriksen
  • Janneken Sprangers
  • Rolf Boersma
  • Bart Franken
  • Jetske van den Bijtel
  • Jurre Mulder
  • Saskia de Jonge

Landelijke Raad

De Landelijke Raad is ‘het verenigingsparlement’ van IVN. De Landelijke Raad komt vier keer per jaar bijeen om te praten over het beleid van IVN. Een belangrijk onderwerp is het Meerjarenbeleid en de daarop gebaseerde Jaarplannen (met begroting).

De ruim 160 afdelingen van IVN zijn verdeeld in 22 regio’s. Elke regio stuurt één vertegenwoordiger naar de Landelijke Raad. De stemverhoudingen zijn gebaseerd op het aantal IVN-leden in een regio. Ook landelijke ‘werkgroepen’ – zoals WoesteLand en de Natuurontdekkers - zijn vertegenwoordigd in de Landelijke Raad. De Landelijke Raad benoemt de leden van de Raad van toezicht.

Verenigingssecretaris

De directeur-bestuurder, de Raad van Toezicht en de Landelijke Raad van de vereniging IVN worden ondersteund door een verenigingssecretaris. Deze bereidt vergaderingen voor, ontwikkelt nieuwe voorstellen voor beleid en maakt verslagen van bijeenkomsten. Verenigingssecretaris is Rob Meijers.