Waarom deze actie?

Met dit balkonprogramma nodigen we de inwoners van de Rijswijkse Muziekbuurt uit om hun balkon om te toveren tot een fijn en natuurlijk plekje. Om zelf tot rust te komen of juist lekker bezig te zijn én er trots over te kunnen vertellen aan buren. We werken met deze actie aan een prettiger, gezonder leefklimaat voor mens en dier, aan het bevorderen van ontmoeting en leren over de natuur dichtbij huis.

Natuurinclusief Rijswijk

We nodigen buurtbewoners op een laagdrempelige manier uit om ook iets te doen voor planten en dieren in de stad. Meer natuur dichtbij huis draagt bij aan:

  • Een fijnere en gezondere woonomgeving 
  • Vergroten van het aantal soorten dieren en planten in de stad
  • Verkoeling en het tegengaan van hittestress in de stedelijke omgeving 
  • Bevorderen van het contact en verbinding tussen (buurt)bewoners

Groen Dichterbij

In het Groen Dichterbij programma van 2019-2021 is er aandacht voor een natuurinclusief Rijswijk, de samenwerking met woningcorporaties, eetbare natuur en voedseleducatie.  Zo werken we samen met Rijswijk Wonen aan twee bijzondere moestuinprojecten die zorgen voor meer verbinding en contact tussen buurtbewoners.