Afstudeerstage Groene Schoolpleinen Overijssel

Aantal uur                           32 tot 40 uur
Duur dienstverband         Minimaal 16 weken
Locatie                                 Zwolle, Overijssel  
Startdatum                         In overleg - vanaf februari 2021

Over deze stage

Het Programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel heeft de ambitie dat alle schoolpleinen in 2025 groen zijn. Het team ondersteunt scholen op allerlei manieren. Graag evalueren wij onze manier van ondersteunen door deze te toetsen aan de realiteit. Behalen wij onze gestelde doelen middels deze ondersteuning? In hoeverre voldoen de gerealiseerde groene pleinen aan de visie van het programmateam? Wat vormen voor scholen de belangrijkste drempels en speelt de huidige ondersteuning daar voldoende op in?

Wat ga je doen?

Tijdens deze afstudeerstage onderzoek je de volgende zaken:

 • De kwaliteit van gerealiseerde groene schoolpleinen
 • Knelpunten die door de Overijsselse basisscholen worden ervaren tijdens de realisatie van een groen schoolplein
 • De manier waarop het programmateam Groene Schoolpleinen Overijssel de scholen (beter) kan ondersteunen

Dit doe je door een analyse te maken van gerealiseerde groene schoolpleinen én door in gesprek te gaan met de leraren, directie en kinderen op Overijsselse scholen die een groen schoolplein hebben, of die zich juist midden in het proces van vergroening bevinden. Hierbij heb je aandacht voor de doelen zoals genoemd in de voorwaarden voor de subsidieregeling Groene Schoolpleinen. Ook vraag je naar de ervaringen van scholen en onderzoek je of zij zelf slimme oplossingen hebben bedacht voor de gestelde problemen. 

Op basis hiervan kom je tot conclusies en een advies voor aanpassingen van onze ondersteuning. Met de resultaten van jouw onderzoek geef je weer in hoeverre de ambitie van het Programmateam Groene Schoolpleinen tot kwalitatief goede groene schoolpleinen leidt en breng je advies uit over het ontwikkelen en verbeteren van het programma. 

Jouw profiel 

 • Je volgt een HBO of WO opleiding in een relevante studierichting zoals onderwijs, planologie, stedenbouw etc.
 • Je hebt affiniteit met het onderwerp groene schoolpleinen.
 • Je vindt het leuk om op eigen initiatief in gesprek te gaan met scholen, je hebt ervaring met het afnemen van kwalitatieve diepte-interviews.
 • Je bent beschikbaar gedurende een periode van 4-5 maanden in de eerste helft van 2021.

Wat krijg jij ervoor terug?

 • Je ontvangt een stagevergoeding voor jouw werkzaamheden.
 • Je levert een bijdrage aan een actueel project, de resultaten van jouw onderzoek worden waar mogelijk in de praktijk gebracht. 
 • Er is volop ruimte om voor jou relevante ervaringen op te doen. 
 • Je draait mee in een hecht team van partnerorganisaties en werkt samen met Provincie Overijssel, Natuur & Milieu Overijssel en Stichting Springzaad (partners in het Programmateam).
 • Je werkt in een klein, hecht team met een vaste stagebegeleider. 

De organisatie

IVN Natuureducatie zet zich als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland. Dit doen we door de natuur in de harten van mensen te brengen. We laten jong en oud actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Onze 150 professionals, 25.000 leden en 170 vrijwilligersafdelingen organiseren natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Daarbij focussen we op vier kernthema’s: Kind & natuur, Natuur in de buurt, Natuur & recreatie en Natuur & gezondheid. IVN is ervan overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur, duurzaam handelen stimuleert. IVN: beleef de natuur!

Interesse?

Meer informatie over het Programma Groene Schoolpleinen Overijssel kun je vinden via www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl

Herken jij jezelf helemaal in bovenstaand profiel en kom jij ons team versterken? Stuur dan jouw motivatie en cv naar Sylvia Neutel via s.neutel@ivn.nl o.v.v. Afstudeerstage Onderzoek Groene schoolpleinen Overijssel.