Veldlessen Vechterweerd voor basisscholen

Vitens en IVN Zwolle organiseren veldlessen voor basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 in de Vechterweerd.

zl_veldlessen_vechterweerd_gallowayDe veldlessen worden in voor- en najaar gegeven in waterwingebied Vechterweerd bij Dalfsen. Tijdens deze veldlessen staat beleving van de natuur centraal. Door zelf aan de slag te gaan en alle zintuigen te gebruiken kunnen de kinderen de boeiende natuur in dit waterwingebied ervaren.

En zoals veel leerkrachten na afloop zeggen: daar kan geen theorieboek tegen op!

Wat houdt een veldles in?

Elk schooljaar worden de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Zwolle en Dalfsen uitgenodigd door Vitens (eigenaar van het natuurgebied) en IVN Zwolle om aan de veld­lessen deel te nemen. Een veldles duurt ongeveer 2 uur (een ochtend of een middag).

De kinderen gaan in groepjes van 4 of 5 de natuur onderzoeken en ontdekken, gewapend met onder andere verrekijkers, loepen, schepnetten én al hun zintuigen. Ze gaan werken met diverse opdracht­kaarten (bijvoorbeeld Bodem boren, De plantenspeurtocht, Vogels, Waterdiertjes vangen, Gallowaypoep, Van Vechtwater tot drinkwater en Ontdekkingstocht zonder ogen). Natuurbeleving staat centraal bij de veldles en al doende leren de kinderen op een speelse manier van alles over natuur en waterwinning.

Wat moet er voorbereid worden?

De veldles wordt begeleid door ervaren gidsen van IVN Zwolle. Vitens financiert de opdrachtkaarten en de lesmaterialen. Deelname is kosteloos. De school zorgt zelf voor het vervoer van en naar het gebied. Per groepje van 4 of 5 kinderen is er beslist een volwassen begeleider (leerkracht, (groot)ouder) nodig. Ter voorbereiding op de veldles is een introductieles op school essentieel. De voorbereidende les, gegeven door een ervaren IVN gids, gaat over het hoe en waarom van water­winning en natuurontwikkeling in de Vechterweerd en over de omgang met de wilde runderen (Galloways).

Waterwinning en natuurontwikkeling in Vechterweerd

Vechterweerd ligt aan de zuidoever van de Vecht, bij de stuw in Dalfsen. Het is een waterwingebied waar vanaf 2015 water gewonnen wordt. Omdat natuurontwikkeling en waterwinning goed samen gaan krijgt de natuur in de Vechterweerd vrij spel. Zo is er in de afgelopen jaren een afwisselende natuur ontstaan met bloemrijke graslanden, ruigtes van hoge planten en hier en daar struikgewas. Er groeien ruim 200 soorten planten! Het is een ideale plek voor vele soorten insecten, vogels en andere dieren. Om bebossing tegen te gaan trekt er een kudde Galloway-runderen rond. De veldles biedt kinderen een kans om de boeiende natuur in dit waterwingebied te ervaren.

Aanmelden

De basisscholen in Zwolle en Dalfsen krijgen ieder schooljaar een uitnodiging om aan de veldlessen mee te doen.

Wil je meer weten? Stuur dan een  e-mail dan naar Ankie van Leeuwen, contactpersoon voor veldlessen Vechterweerd, veldlessen@ivnzwolle.nl.

Struintocht Vechterweerd